Kategorier
Utdelning

Vad är utdelningsaktier och varför är de bra aktier att investera i?

Utdelningsaktier är benämningen på aktier och aktiebolag som regelbundet ger utdelningar till sina aktieägare. En aktieutdelning från ett företag kan ske genom pengar, aktier eller andra varianter av tillgångar.

Anledningar till att investera i utdelningsaktier

Det finns flera anledningar till varför många investerare vill investera i utdelningsaktier. Nedan har jag sammanfattat 4 st punkter:

Stabilitet

Aktiebolag som har en historik av ge utdelningar har historiskt visa sig vara stabila aktier med bra finanser. Vanligtvis är det mogna bolag med etablerade affärsmodeller, stabila kassaflöden och historisk tillväxt. Detta gör att utdelningsaktier brukar vara stabila sin avkastningen än exempelvis tillväxtaktier som tenderar till att vara mer volatila.

Kapitaltillväxt

Syftet med att investera med utdelningsstrategi och investera i utdelningsaktier är primärt att få aktieutdelningar, men dessa aktier kan också generera aktieägarvärde i form av kapitaltillväxt likväl. 

En historiskt framgångsrik formel för aktiebolag är tillväxt inom försäljning, vinst och utdelning. Växer ett bolag inom dessa tre kategorier brukar det leda till ökade aktiekurser. 

Kassaflöde

Utdelningsaktier ger utdelningsinvesterare ett regelbundet kassaflöde. 

Genom att investera i utdelningsaktier får du löpande utbetalningar som du kan återinvestera i det befintliga aktier eller nya aktier, och på så vis öka den årliga totala aktieutdelningen från din aktieportfölj. 

Inflationsskydd

Utdelningar har historiska vara ett bra skydd mot inflation. Det beror främst på att aktieutdelningar brukar justeras för att linjera med rådande inflation i samhället. Det kan skydda dig som investerare och ditt kapital med den minskade köpkraften inflationen bidrar till. 

Risker med utdelningsaktier

Det finns dock flera risker att belysa när du investerar i utdelningsaktier.

Utdelningsaktier måste analysera noggrant för att bedöma exempelvis bolagets:

  • Vinstmarginal
  • Vinsttillväxt
  • Försäljningstillväxt
  • Kassaflöde
  • Skulder

Investerar du i bolag som har vikande trender inom ovannämnda nyckeltal finns risken att aktiebolaget inte kan behålla sin aktieutdelning och därav måste sänka eller i värsta fall dra in sin aktieutdelning.

Utöver att du som aktieägare inte få en utdelning från en aktie brukar det även påverka aktiekursen negativt.

Ett sätt att skydda sig mot negativ överraskningar är att investera i flera aktiebolag och bygga upp en diversifierad aktieportfölj. 

Fler blogginlägg

I bloggen hittar du fler liknande blogginlägg.

OBS ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid din egen analys innan du investerar i en aktie.

Ett svar på ”Vad är utdelningsaktier och varför är de bra aktier att investera i?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *