Kategorier
Utdelning

Hur hittar man pålitliga utdelningsaktier?

Att investera i utdelningsaktier är en lönsam investeringsstrategi för att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt. Men för att kunna skapa effektiv utdelningsportfölj gäller det att investera i utdelningsaktier med hållbar utdelningsstrategi och sunda finanser. 

Jag har samlat några punkter som du kan använda för att hitta pålitliga utdelningsaktier till din utdelningsportfölj:

 • Analysera ett bolags utdelningshistorik
 • Undersök bolagets utdelningsandel
 • Stabila finanser 
 • Bolagets tillväxtpotential

Läs mer om respektive punkt nedan.

Analysera ett bolags utdelningshistorik

När du har hittat ett bolag du är intresserad av att investera bör du först analysera bolagets utdelningshistorik. Ställ dig själv följande frågor:

 • Hur länge har de betalat utdelningar?
 • Har de ökat eller minskat utdelningen över tid? 
 • Hur hög utdelningstillväxt har de haft de senaste åren?
 • Om bolaget inte delade ut utdelning ett eller flera år, varför?

En stabil eller växande utdelningshistorik indikerar oftast en pålitlig utdelning.

Undersök bolagets utdelningsandel

Utdelningsandelen är förhållandet mellan företagets utdelning och vinst. 

Ju lägre detta förhållande är desto mera hållbara är utdelningen. 

En riktlinje kan vara att leta efter bolag som har en utdelningsandel på mindre än 50 %.

Stabila finanser 

Granska bolagets kassaflöde samt skulder för att klargöra hur bolaget framtid utdelningsmöjligheter ser ut.  

Ett bolag med mycket skulder har högre risk att hamna i ekonomiska svårigheter. 

Det viktigast är dock att analysera bolagets kassaflöde. Har bolaget ett starkt kassaflöde påvisar det att bolaget har bra möjligheter att kunna betala framtida utdelningar.

Bolagets tillväxtpotential

Utvärdera bolagets tillväxtpotential: 

 • Har de möjligheter att öka sin försäljning och vinster de kommande åren?
 • Har de produkter och tjänster med hög efterfrågan? 
 • Verkar de i bransch som växer eller krymper?
 • Vad har bolaget för marknadsposition? 
 • Har går det för bolagets konkurrenter?

Svaren på dessa frågor gick dig indikationer på om bolaget kan växa samt stärka sina finanser i framtiden, vilket är ett krav för att kunna öka sina utdelningar över tid. 

Hur hittar man ovan information om bolagen?

Det finns flera webbplatser och appar där du kan hitta ovannämnd info om det specifika bolaget du vill undersöka. Jag själv använder primärt Börsdata.

Sammanfattning

Nyckeln till en skapa en effektiv utdelningsportfölj är noggrannhet i analysen av bolagen du vill investera i. Annars riskerar du att investera i bolag med där risk är hög för minskande eller inställda utdelningar samt låg tillväxtpotential.

Ovannämnda steg ger dig dock en fingervisning om vad du ska analysera hos ett bolag för hitta en stabil utdelningsaktie med tillväxtpotential. 

Skapa du en diversifierad aktieportfölj som innehåller aktier som du har hittat genom att analysera ovan har du stora möjligheter att få en hög avkastning i form av både kursutveckling och utdelningar. 

Fler blogginlägg om att utdelningsaktier

Fler blogginlägg om utdelningar och utdelningsaktier hittar du i bloggen!

Ett svar på ”Hur hittar man pålitliga utdelningsaktier?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *