Kategorier
Utdelning

Investor höjer utdelning mer än förväntat under 2024

Häromdagen gjorde jag ett inlägg om Investor och framförallt vilken utdelningshöjning vi kunde vänta oss.

Utdelning blev högre än analytikernas förväntningar

Konsensus bland analytikerna var att utdelning skulle hamna på 4,68 kr. Men Investor var än mer givmilda mot sina aktieägare och föreslog en utdelning på 4,8 kr för 2023!

Det var en ökning på nästan 10 %. På fyra år har de höjt sin utdelning med 35 %. Det är klockrent exempel på ett bolag med en positiv utdelningstillväxt!

Om vi också återinvesterar utdelningen i nya aktier har vi perfekta förutsättningar för ränta på ränta-effekten ska få arbeta effektivt. Världens åttonde underverk 😉

Utdelning kommer de betala ut i två omgångar. En gång på våren och en gång på hösten.

Tack Investor från en nöjd aktieägare!

Fler blogginlägg om utdelningar och utdelningsaktier

Du hittar fler blogginlägg här!

Ett tips är också att läsa min utdelningsguide eller nyckeltal för utdelningsaktier!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan investerar!

Kategorier
Utdelning

5 fallgropar att undvika vid investeringar i utdelningsaktier

Investering i utdelningsaktier är en vanlig förekommande investeringsstrategi bland privatsparare. Det är också en investeringsstrategi med flera fördelar, men den främsta är den relativt stabila och passiva inkomsten den genererar över tid. Men det finns också flera fallgropar med utdelningsstrategi som många investerare missar eller bortser ifrån. 

5 utdelningsrelaterade fallgropar att undvika

Nedan har jag listat 5 vanliga fallgropar som man bör undvika när man ska investera i utdelningsaktier: 

1. Fokusera enbart på höga utdelningsandelar

Många investerare tenderar till att leta efter bolag med en hög direktavkastning. Det många missar är dock att titta på ett bolags utdelningsandel. En för hög utdelning och utdelningsandel är en varningsflagg som kan innebära att bolagets utdelning inte är långsiktigt hållbar. Det är bättre på att fokusera på bolag med lite lägre direktavkastning, men som har uppvisat en positiv trend kring att ge återkommande och ökande utdelningar.

2. Ignorerar bolagets fundamenta nyckeltal

En annan vanlig fallgrop är att många väljer utdelningsaktier enbart på dess utdelningshistorik. Även om historiken ger en bra fingervisning om bolaget är det fortfarande viktigt att analysera bolagets fundamentala nyckeltal. Framförallt viktiga nyckeltal till att kunna ge utdelning, såsom vinst, vinsttillväxt, försäljning, skuldsättning, etc. Ett bolag med dåliga fundamentala nyckeltal kan ha svårt att bibehålla samt öka sina utdelningar över tid. Det finns flera exempel på detta, exempelvis har vi Castellum och flera andra fastighetsbolag som har fått ställa in sina utdelningar pga svaga finanser. 

3. Bristande diversifiering

Att investera alla pengar i en enda utdelningsaktie eller en enda sektor kan vara väldigt riskabelt. Även om bolaget eller sektorn känns som den perfekta källan till utdelning kan omvärldsfaktorer eller bolagsspecifika händelser snabbt ändra på detta. Det har väl varit svårt att undvika fastighetsbolagens falnande gloria som utdelningssektorn nummer 1!? Därför är diversifiering väldigt viktigt för att minska risken i din utdelningsportfölj. 

En tumregel tycker jag är Aktiespararnas gyllene regler där de skriver att man bör ha minst 15-20 bolag i olika branscher/sektorer.

4. Att inte återinvestera utdelningarna

Ett vanligt misstag är också att man minskar effekten av ränta på ränta-effekten genom att man inte återinvesterar sina utdelningar i nya utdelningsaktier. Kraften i ränta på ränta bygger mycket på att du återinvesterar dina utdelningar. Då tjänar du pengar på redan intjänade pengar. För varje återinvesterad krona får du högre avkastning. Därav klassiska devisen kring snöbollen som växer sig större ju längre den rullar. Samma sak gäller med utdelningsaktier och återinvesterad utdelning. 

5. Kortsiktig i dina investeringar

En utdelningsstrategi är en strategi för den långsiktige. Vill du tjäna pengar snabbt genom snabba aktieaffärer är investeringar i utdelningsaktier fel strategi för dig. En utdelningsstrategi kräver långsiktighet där ränta på ränta-effekten arbetar för att öka värdet på din aktieportfölj över tid. 

Sammanfattning

Att investera i utdelningsaktier är lönsam investeringsstrategi, men det finns fallgropar som du måste undvika. Genom att undvika ovannämnda misstag kan du skapa effektiv utdelningsportfölj som kommer generera stabila inkomster under lång tid.

Inlägget ska inte ses som några investeringsråd utan endast information om hur jag har investerat i min aktieportfölj eller om olika aktier. Du har själv ett ansvar för att analysera en aktie innan du själv väljer att investera i aktien.

Fler inlägg kring att investera i utdelningsaktier

Nedan har jag listat flera relaterade artiklar för dig som är intresserad av utdelningsaktier:

Kategorier
Utdelning

Vanliga misstag att undvika vid investeringar i utdelningsaktier

Investeringar i utdelningsaktier kan vara en lönsam strategi för långsiktigt kapitaltillväxt och passiv inkomst. Men för att lyckas måste du undvika några vanliga misstag.

Nedan har jag listat fem vanliga misstag som du bör undvika när du investerar i nya utdelningsaktier till din aktieportfölj. Dessa är:

  • Bristande diversifiering i aktieportföljen
  • Ignorera bolagets finansiella hälsa
  • Fokusera enbart på hög direktavkastning
  • Kortsiktiga beslut
  • Dåligt påläst om bolagen i din aktieportfölj

Bristande diversifiering i aktieportföljen

Att satsa alla dina pengar i en enda utdelningsaktie eller bransch kan vara väldigt riskabelt. För att undvika stora förluster bör du sprida dina investeringar över olika branscher och bolag. Enligt Aktiespararnas gyllene regler ska du ha minst 10-15 olika bolag i 5-6 olika branscher.

Ignorera bolagets finansiella hälsa

Innan du investerar i en utdelningsaktie måste du säkerställts att bolaget har en stabil ekonomi och möjlighet att kunna betala nästa utdelning. Du ska inte heller underskatta om bolaget har gett utdelning under en längre tid. Undvik att investera i företag med vikande marginaler, sjunkande kassaflöde och stora skulder.

Fokusera enbart på hög direktavkastning

En hög utdelning kan vara väldigt lockande, men det kan också vara en varningsflagg för ett bolag. Om en aktie har en mycket hög avkastning kan det vara en indikation på att något inte står rätt till i bolaget och att investerare tror att utdelningen kan vara i fara.

Kortsiktiga beslut

Att investera i utdelningsaktier kräver tålamod. Undvik att göra kortsiktiga beslut utifrån vad som händer för tillfället på aktiemarknaden. Försök tänka långsiktigt och håll dig till din bestämda utdelningsstrategi.

Dåligt påläst om bolagen i din aktieportfölj

Din investeringsstrategi bör anpassas över tid. Utvärdera regelbundet dina utdelningsaktier och se till att de fortfarande passar din målsättning och risktolerans.

Sammanfattning

För att framgångsrikt kunna investera i utdelningsaktier är det viktigt att försöka undvika ovannämnda misstag. 

Genom att diversifiera din utdelningsportfölj, göra noggranna analyser och ha en långsiktig strategi kan du bygga en utdelningsportfölj som kommer ge en trygg och pålitlig passiv inkomst över lång tid.

Fler blogginlägg

Du kan läsa fler blogginlägg om utdelningsaktier i min blogg!

Kategorier
Investeringar

Utdelningsstrategi vs tillväxtstrategi: Vilken är investeringsstrategi är rätt för dig?

Utdelningsstrategi och tillväxtstrategi är två vanliga investeringsstrategier som används av många investerare världen över. Men vilken av dessa två strategier är strategi för dig?

Under mina 15 år som ”investerare” har min investeringsstrategi pendlat mellan en utdelningsstrategi och tillväxtstrategi. Jag har haft svårt att bestämma mig vilken strategi som passar mig bäst och vad jag är mest trygg med. Slutligen tror jag att jag har landat i att ha två olika aktieportföljer, en för varje investeringsstrategi. Jag tenderar till att vilja vara trygg och riskminimerande med mina investeringar, men samtidigt tycker jag att det är spännande med tillväxtaktier då det tenderar till att hända mer kring dessa. 

Men det viktigaste som jag säga när man väljer mellan en utdelningsstrategi eller tillväxtstrategi är att ska passa dina individuella preferenser och ekonomiska mål. Glöm inte heller att din portföljstrategi kan anpassas över tid och förändras kring olika livshändelser och förändrade mål. Därtill finns ju alltid möjligheten att hitta en hybrid mellan dessa och investera i tillväxtaktier med en positiv utdelningstillväxt. 

Emellertid för att göra ett så klokt och välgrundat val bör du fundera över dina personliga mål, risktolerans och tidshorisont samt de olika karakteristika för respektive investeringsstrategi innan du väljer investeringsstrategi. 

Personliga mål

Dina långsiktiga ekonomiska mål är en av de främsta drivkrafterna bakom val av en investeringsstrategi. Om du eftersöker konstant kassaflöde för att täcka dina utgifter kan kanske en utdelningsstrategi vara mer i linje med dina ekonomiska mål. Men om ditt mål är att se dina pengar växa exponentiellt över tid och du är villig att ta mera risk kan nog en tillväxtstrategi vara mer intressant.

Risktolerans

Risk och risktolerans är en avgörande faktor när du väljer mellan en utdelningsstrategi eller tillväxtstrategi. Utdelningsaktier tenderar att vara mindre volatila och ge en stabilare avkastning över tid, vilket bör passa den som söker en lugnare resa på börsen. Men om du är beredd att ta en högre risk och kan hantera större osäkerhet, med möjligheten till potentiellt högre avkastning, kan en tillväxtstrategi vara mer lockande.

Investeringshorisont

Att besluta kring sin investeringshorisont är också viktigt att fundera över när du väger mellan de två strategierna. En utdelningsinvestering kan vara mera fördelaktiga när du närmar dig pensionsåldern alternativt om du vill säkra ett mera regelbunden kassaflöde. Däremot kräver en tillväxtstrategi oftast en längre investeringshorisont eftersom det oftast tar mera tid för tillväxtföretag att förverkliga dess potential och för deras aktiekurs att stiga.

Fördelar med en utdelningsstrategi

Nedan finner du tre fördelar med en utdelningsstrategi.

Stabilt kassaflöde

En utdelningsstrategi passar den som söker regelbundna kassaflöden och bygga en pengamaskin som ger dig passiv intäkter som du antingen kan använda för att betala räkningar eller återinvestera i nya aktier. 

Lägre volatilitet

Utdelningsaktier brukar vara mer stabila än tillväxtaktier. Det beror på att företag som ger utdelningar är mogna och har en etablerade affärsmodeller och stabila kassaflöden. 

Inflationsskydd

Utdelningar kan fungera som bra skydd och buffert mot inflation. Årliga höjda utdelningar kan parera generella prisökningar i samhället och skydda din köpkraft samt säkerställa att din avkastning minskar på grund av inflationen.

Fördelar med en tillväxtstrategi

Nedan finner du tre fördelar med en tillväxtstrategi.

Kapitaltillväxt

Om du är intresserad av att maximera långsiktig kapitaltillväxt kan en tillväxtstrategi passa dig. Tillväxtbolag tenderar till att växa snabbare än genomsnittet inom sin bransch, vilket brukar vara ett bra recept för stigande aktiekurser och högre avkastning.

Högre risk och volatilitet

Tillväxtaktier brukar vara mer volatila och ha en högre risk än utdelningsaktier eftersom de ofta befinner sig i ett tidigare skede i sin mognadsfas. Därav är omsättning- och vinsttillväxt viktigare nyckeltal, och aktierna påverkas mycket av bolagets prestationer och förmåga att växa. Därav kan en tillväxtstrategi vara mer lämpligt för investerare med en högre risktolerans som är beredda att ta större risker för att uppnå en högre avkastning.

Längre investeringshorisont

Tillväxtinvesteringar kräver ofta en längre investeringshorisont eftersom tillväxtprocessen kan ta tid att realisera. Om du har tidshorisonten och tålamodet att låta dina investeringar växa över flera år eller decennier kan tillväxtinvesteringar vara ett bra alternativ.

Mina slutsatser

Slutligen vill jag poängtera att det såklart finns fler investeringsstrategier och att du inte behöver välja enbart en strategi. Många väljer att diversifiera sin aktieportfölj och inkludera både utdelningsaktier och tillväxtaktier för att få en balans mellan kassaflöde och kapitaltillväxt. Båda strategierna har sina fördelar där en utdelningsstrategi tilltar den som vill ha lägre risk och fokusera på skapa passiva intäkter medan en tillväxtstrategi lockar med möjligheten till högre avkastning, men med högre risk. Men Valet är ditt och så länge du är trygg med din valda strategi är du på rätt väg! 

Blogginlägget ska inte ses som rådgivning utan en jämförelse mellan två olika investeringsstrategier. 

Fler blogginlägg

Tycker du att detta var ett intressant blogginlägg? Då kan jag glädja dig med att jag har fler liknande inlägg i min blogg!