Kategorier
Utdelning

Investor höjer utdelning mer än förväntat under 2024

Häromdagen gjorde jag ett inlägg om Investor och framförallt vilken utdelningshöjning vi kunde vänta oss.

Utdelning blev högre än analytikernas förväntningar

Konsensus bland analytikerna var att utdelning skulle hamna på 4,68 kr. Men Investor var än mer givmilda mot sina aktieägare och föreslog en utdelning på 4,8 kr för 2023!

Det var en ökning på nästan 10 %. På fyra år har de höjt sin utdelning med 35 %. Det är klockrent exempel på ett bolag med en positiv utdelningstillväxt!

Om vi också återinvesterar utdelningen i nya aktier har vi perfekta förutsättningar för ränta på ränta-effekten ska få arbeta effektivt. Världens åttonde underverk 😉

Utdelning kommer de betala ut i två omgångar. En gång på våren och en gång på hösten.

Tack Investor från en nöjd aktieägare!

Fler blogginlägg om utdelningar och utdelningsaktier

Du hittar fler blogginlägg här!

Ett tips är också att läsa min utdelningsguide eller nyckeltal för utdelningsaktier!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan investerar!

Kategorier
Utdelning

5 fallgropar att undvika vid investeringar i utdelningsaktier

Investering i utdelningsaktier är en vanlig förekommande investeringsstrategi bland privatsparare. Det är också en investeringsstrategi med flera fördelar, men den främsta är den relativt stabila och passiva inkomsten den genererar över tid. Men det finns också flera fallgropar med utdelningsstrategi som många investerare missar eller bortser ifrån. 

5 utdelningsrelaterade fallgropar att undvika

Nedan har jag listat 5 vanliga fallgropar som man bör undvika när man ska investera i utdelningsaktier: 

1. Fokusera enbart på höga utdelningsandelar

Många investerare tenderar till att leta efter bolag med en hög direktavkastning. Det många missar är dock att titta på ett bolags utdelningsandel. En för hög utdelning och utdelningsandel är en varningsflagg som kan innebära att bolagets utdelning inte är långsiktigt hållbar. Det är bättre på att fokusera på bolag med lite lägre direktavkastning, men som har uppvisat en positiv trend kring att ge återkommande och ökande utdelningar.

2. Ignorerar bolagets fundamenta nyckeltal

En annan vanlig fallgrop är att många väljer utdelningsaktier enbart på dess utdelningshistorik. Även om historiken ger en bra fingervisning om bolaget är det fortfarande viktigt att analysera bolagets fundamentala nyckeltal. Framförallt viktiga nyckeltal till att kunna ge utdelning, såsom vinst, vinsttillväxt, försäljning, skuldsättning, etc. Ett bolag med dåliga fundamentala nyckeltal kan ha svårt att bibehålla samt öka sina utdelningar över tid. Det finns flera exempel på detta, exempelvis har vi Castellum och flera andra fastighetsbolag som har fått ställa in sina utdelningar pga svaga finanser. 

3. Bristande diversifiering

Att investera alla pengar i en enda utdelningsaktie eller en enda sektor kan vara väldigt riskabelt. Även om bolaget eller sektorn känns som den perfekta källan till utdelning kan omvärldsfaktorer eller bolagsspecifika händelser snabbt ändra på detta. Det har väl varit svårt att undvika fastighetsbolagens falnande gloria som utdelningssektorn nummer 1!? Därför är diversifiering väldigt viktigt för att minska risken i din utdelningsportfölj. 

En tumregel tycker jag är Aktiespararnas gyllene regler där de skriver att man bör ha minst 15-20 bolag i olika branscher/sektorer.

4. Att inte återinvestera utdelningarna

Ett vanligt misstag är också att man minskar effekten av ränta på ränta-effekten genom att man inte återinvesterar sina utdelningar i nya utdelningsaktier. Kraften i ränta på ränta bygger mycket på att du återinvesterar dina utdelningar. Då tjänar du pengar på redan intjänade pengar. För varje återinvesterad krona får du högre avkastning. Därav klassiska devisen kring snöbollen som växer sig större ju längre den rullar. Samma sak gäller med utdelningsaktier och återinvesterad utdelning. 

5. Kortsiktig i dina investeringar

En utdelningsstrategi är en strategi för den långsiktige. Vill du tjäna pengar snabbt genom snabba aktieaffärer är investeringar i utdelningsaktier fel strategi för dig. En utdelningsstrategi kräver långsiktighet där ränta på ränta-effekten arbetar för att öka värdet på din aktieportfölj över tid. 

Sammanfattning

Att investera i utdelningsaktier är lönsam investeringsstrategi, men det finns fallgropar som du måste undvika. Genom att undvika ovannämnda misstag kan du skapa effektiv utdelningsportfölj som kommer generera stabila inkomster under lång tid.

Inlägget ska inte ses som några investeringsråd utan endast information om hur jag har investerat i min aktieportfölj eller om olika aktier. Du har själv ett ansvar för att analysera en aktie innan du själv väljer att investera i aktien.

Fler inlägg kring att investera i utdelningsaktier

Nedan har jag listat flera relaterade artiklar för dig som är intresserad av utdelningsaktier:

Kategorier
Utdelning

Vanliga misstag att undvika vid investeringar i utdelningsaktier

Investeringar i utdelningsaktier kan vara en lönsam strategi för långsiktigt kapitaltillväxt och passiv inkomst. Men för att lyckas måste du undvika några vanliga misstag.

Nedan har jag listat fem vanliga misstag som du bör undvika när du investerar i nya utdelningsaktier till din aktieportfölj. Dessa är:

 • Bristande diversifiering i aktieportföljen
 • Ignorera bolagets finansiella hälsa
 • Fokusera enbart på hög direktavkastning
 • Kortsiktiga beslut
 • Dåligt påläst om bolagen i din aktieportfölj

Bristande diversifiering i aktieportföljen

Att satsa alla dina pengar i en enda utdelningsaktie eller bransch kan vara väldigt riskabelt. För att undvika stora förluster bör du sprida dina investeringar över olika branscher och bolag. Enligt Aktiespararnas gyllene regler ska du ha minst 10-15 olika bolag i 5-6 olika branscher.

Ignorera bolagets finansiella hälsa

Innan du investerar i en utdelningsaktie måste du säkerställts att bolaget har en stabil ekonomi och möjlighet att kunna betala nästa utdelning. Du ska inte heller underskatta om bolaget har gett utdelning under en längre tid. Undvik att investera i företag med vikande marginaler, sjunkande kassaflöde och stora skulder.

Fokusera enbart på hög direktavkastning

En hög utdelning kan vara väldigt lockande, men det kan också vara en varningsflagg för ett bolag. Om en aktie har en mycket hög avkastning kan det vara en indikation på att något inte står rätt till i bolaget och att investerare tror att utdelningen kan vara i fara.

Kortsiktiga beslut

Att investera i utdelningsaktier kräver tålamod. Undvik att göra kortsiktiga beslut utifrån vad som händer för tillfället på aktiemarknaden. Försök tänka långsiktigt och håll dig till din bestämda utdelningsstrategi.

Dåligt påläst om bolagen i din aktieportfölj

Din investeringsstrategi bör anpassas över tid. Utvärdera regelbundet dina utdelningsaktier och se till att de fortfarande passar din målsättning och risktolerans.

Sammanfattning

För att framgångsrikt kunna investera i utdelningsaktier är det viktigt att försöka undvika ovannämnda misstag. 

Genom att diversifiera din utdelningsportfölj, göra noggranna analyser och ha en långsiktig strategi kan du bygga en utdelningsportfölj som kommer ge en trygg och pålitlig passiv inkomst över lång tid.

Fler blogginlägg

Du kan läsa fler blogginlägg om utdelningsaktier i min blogg!

Kategorier
Utdelning

Hur hittar man pålitliga utdelningsaktier?

Att investera i utdelningsaktier är en lönsam investeringsstrategi för att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt. Men för att kunna skapa effektiv utdelningsportfölj gäller det att investera i utdelningsaktier med hållbar utdelningsstrategi och sunda finanser. 

Jag har samlat några punkter som du kan använda för att hitta pålitliga utdelningsaktier till din utdelningsportfölj:

 • Analysera ett bolags utdelningshistorik
 • Undersök bolagets utdelningsandel
 • Stabila finanser 
 • Bolagets tillväxtpotential

Läs mer om respektive punkt nedan.

Analysera ett bolags utdelningshistorik

När du har hittat ett bolag du är intresserad av att investera bör du först analysera bolagets utdelningshistorik. Ställ dig själv följande frågor:

 • Hur länge har de betalat utdelningar?
 • Har de ökat eller minskat utdelningen över tid? 
 • Hur hög utdelningstillväxt har de haft de senaste åren?
 • Om bolaget inte delade ut utdelning ett eller flera år, varför?

En stabil eller växande utdelningshistorik indikerar oftast en pålitlig utdelning.

Undersök bolagets utdelningsandel

Utdelningsandelen är förhållandet mellan företagets utdelning och vinst. 

Ju lägre detta förhållande är desto mera hållbara är utdelningen. 

En riktlinje kan vara att leta efter bolag som har en utdelningsandel på mindre än 50 %.

Stabila finanser 

Granska bolagets kassaflöde samt skulder för att klargöra hur bolaget framtid utdelningsmöjligheter ser ut.  

Ett bolag med mycket skulder har högre risk att hamna i ekonomiska svårigheter. 

Det viktigast är dock att analysera bolagets kassaflöde. Har bolaget ett starkt kassaflöde påvisar det att bolaget har bra möjligheter att kunna betala framtida utdelningar.

Bolagets tillväxtpotential

Utvärdera bolagets tillväxtpotential: 

 • Har de möjligheter att öka sin försäljning och vinster de kommande åren?
 • Har de produkter och tjänster med hög efterfrågan? 
 • Verkar de i bransch som växer eller krymper?
 • Vad har bolaget för marknadsposition? 
 • Har går det för bolagets konkurrenter?

Svaren på dessa frågor gick dig indikationer på om bolaget kan växa samt stärka sina finanser i framtiden, vilket är ett krav för att kunna öka sina utdelningar över tid. 

Hur hittar man ovan information om bolagen?

Det finns flera webbplatser och appar där du kan hitta ovannämnd info om det specifika bolaget du vill undersöka. Jag själv använder primärt Börsdata.

Sammanfattning

Nyckeln till en skapa en effektiv utdelningsportfölj är noggrannhet i analysen av bolagen du vill investera i. Annars riskerar du att investera i bolag med där risk är hög för minskande eller inställda utdelningar samt låg tillväxtpotential.

Ovannämnda steg ger dig dock en fingervisning om vad du ska analysera hos ett bolag för hitta en stabil utdelningsaktie med tillväxtpotential. 

Skapa du en diversifierad aktieportfölj som innehåller aktier som du har hittat genom att analysera ovan har du stora möjligheter att få en hög avkastning i form av både kursutveckling och utdelningar. 

Fler blogginlägg om att utdelningsaktier

Fler blogginlägg om utdelningar och utdelningsaktier hittar du i bloggen!

Kategorier
Investeringar

Utdelningsstrategi vs tillväxtstrategi: Vilken är investeringsstrategi är rätt för dig?

Utdelningsstrategi och tillväxtstrategi är två vanliga investeringsstrategier som används av många investerare världen över. Men vilken av dessa två strategier är strategi för dig?

Under mina 15 år som ”investerare” har min investeringsstrategi pendlat mellan en utdelningsstrategi och tillväxtstrategi. Jag har haft svårt att bestämma mig vilken strategi som passar mig bäst och vad jag är mest trygg med. Slutligen tror jag att jag har landat i att ha två olika aktieportföljer, en för varje investeringsstrategi. Jag tenderar till att vilja vara trygg och riskminimerande med mina investeringar, men samtidigt tycker jag att det är spännande med tillväxtaktier då det tenderar till att hända mer kring dessa. 

Men det viktigaste som jag säga när man väljer mellan en utdelningsstrategi eller tillväxtstrategi är att ska passa dina individuella preferenser och ekonomiska mål. Glöm inte heller att din portföljstrategi kan anpassas över tid och förändras kring olika livshändelser och förändrade mål. Därtill finns ju alltid möjligheten att hitta en hybrid mellan dessa och investera i tillväxtaktier med en positiv utdelningstillväxt. 

Emellertid för att göra ett så klokt och välgrundat val bör du fundera över dina personliga mål, risktolerans och tidshorisont samt de olika karakteristika för respektive investeringsstrategi innan du väljer investeringsstrategi. 

Personliga mål

Dina långsiktiga ekonomiska mål är en av de främsta drivkrafterna bakom val av en investeringsstrategi. Om du eftersöker konstant kassaflöde för att täcka dina utgifter kan kanske en utdelningsstrategi vara mer i linje med dina ekonomiska mål. Men om ditt mål är att se dina pengar växa exponentiellt över tid och du är villig att ta mera risk kan nog en tillväxtstrategi vara mer intressant.

Risktolerans

Risk och risktolerans är en avgörande faktor när du väljer mellan en utdelningsstrategi eller tillväxtstrategi. Utdelningsaktier tenderar att vara mindre volatila och ge en stabilare avkastning över tid, vilket bör passa den som söker en lugnare resa på börsen. Men om du är beredd att ta en högre risk och kan hantera större osäkerhet, med möjligheten till potentiellt högre avkastning, kan en tillväxtstrategi vara mer lockande.

Investeringshorisont

Att besluta kring sin investeringshorisont är också viktigt att fundera över när du väger mellan de två strategierna. En utdelningsinvestering kan vara mera fördelaktiga när du närmar dig pensionsåldern alternativt om du vill säkra ett mera regelbunden kassaflöde. Däremot kräver en tillväxtstrategi oftast en längre investeringshorisont eftersom det oftast tar mera tid för tillväxtföretag att förverkliga dess potential och för deras aktiekurs att stiga.

Fördelar med en utdelningsstrategi

Nedan finner du tre fördelar med en utdelningsstrategi.

Stabilt kassaflöde

En utdelningsstrategi passar den som söker regelbundna kassaflöden och bygga en pengamaskin som ger dig passiv intäkter som du antingen kan använda för att betala räkningar eller återinvestera i nya aktier. 

Lägre volatilitet

Utdelningsaktier brukar vara mer stabila än tillväxtaktier. Det beror på att företag som ger utdelningar är mogna och har en etablerade affärsmodeller och stabila kassaflöden. 

Inflationsskydd

Utdelningar kan fungera som bra skydd och buffert mot inflation. Årliga höjda utdelningar kan parera generella prisökningar i samhället och skydda din köpkraft samt säkerställa att din avkastning minskar på grund av inflationen.

Fördelar med en tillväxtstrategi

Nedan finner du tre fördelar med en tillväxtstrategi.

Kapitaltillväxt

Om du är intresserad av att maximera långsiktig kapitaltillväxt kan en tillväxtstrategi passa dig. Tillväxtbolag tenderar till att växa snabbare än genomsnittet inom sin bransch, vilket brukar vara ett bra recept för stigande aktiekurser och högre avkastning.

Högre risk och volatilitet

Tillväxtaktier brukar vara mer volatila och ha en högre risk än utdelningsaktier eftersom de ofta befinner sig i ett tidigare skede i sin mognadsfas. Därav är omsättning- och vinsttillväxt viktigare nyckeltal, och aktierna påverkas mycket av bolagets prestationer och förmåga att växa. Därav kan en tillväxtstrategi vara mer lämpligt för investerare med en högre risktolerans som är beredda att ta större risker för att uppnå en högre avkastning.

Längre investeringshorisont

Tillväxtinvesteringar kräver ofta en längre investeringshorisont eftersom tillväxtprocessen kan ta tid att realisera. Om du har tidshorisonten och tålamodet att låta dina investeringar växa över flera år eller decennier kan tillväxtinvesteringar vara ett bra alternativ.

Mina slutsatser

Slutligen vill jag poängtera att det såklart finns fler investeringsstrategier och att du inte behöver välja enbart en strategi. Många väljer att diversifiera sin aktieportfölj och inkludera både utdelningsaktier och tillväxtaktier för att få en balans mellan kassaflöde och kapitaltillväxt. Båda strategierna har sina fördelar där en utdelningsstrategi tilltar den som vill ha lägre risk och fokusera på skapa passiva intäkter medan en tillväxtstrategi lockar med möjligheten till högre avkastning, men med högre risk. Men Valet är ditt och så länge du är trygg med din valda strategi är du på rätt väg! 

Blogginlägget ska inte ses som rådgivning utan en jämförelse mellan två olika investeringsstrategier. 

Fler blogginlägg

Tycker du att detta var ett intressant blogginlägg? Då kan jag glädja dig med att jag har fler liknande inlägg i min blogg!

Kategorier
Utdelning

Vad är utdelningsaktier och varför är de bra aktier att investera i?

Utdelningsaktier är benämningen på aktier och aktiebolag som regelbundet ger utdelningar till sina aktieägare. En aktieutdelning från ett företag kan ske genom pengar, aktier eller andra varianter av tillgångar.

Anledningar till att investera i utdelningsaktier

Det finns flera anledningar till varför många investerare vill investera i utdelningsaktier. Nedan har jag sammanfattat 4 st punkter:

Stabilitet

Aktiebolag som har en historik av ge utdelningar har historiskt visa sig vara stabila aktier med bra finanser. Vanligtvis är det mogna bolag med etablerade affärsmodeller, stabila kassaflöden och historisk tillväxt. Detta gör att utdelningsaktier brukar vara stabila sin avkastningen än exempelvis tillväxtaktier som tenderar till att vara mer volatila.

Kapitaltillväxt

Syftet med att investera med utdelningsstrategi och investera i utdelningsaktier är primärt att få aktieutdelningar, men dessa aktier kan också generera aktieägarvärde i form av kapitaltillväxt likväl. 

En historiskt framgångsrik formel för aktiebolag är tillväxt inom försäljning, vinst och utdelning. Växer ett bolag inom dessa tre kategorier brukar det leda till ökade aktiekurser. 

Kassaflöde

Utdelningsaktier ger utdelningsinvesterare ett regelbundet kassaflöde. 

Genom att investera i utdelningsaktier får du löpande utbetalningar som du kan återinvestera i det befintliga aktier eller nya aktier, och på så vis öka den årliga totala aktieutdelningen från din aktieportfölj. 

Inflationsskydd

Utdelningar har historiska vara ett bra skydd mot inflation. Det beror främst på att aktieutdelningar brukar justeras för att linjera med rådande inflation i samhället. Det kan skydda dig som investerare och ditt kapital med den minskade köpkraften inflationen bidrar till. 

Risker med utdelningsaktier

Det finns dock flera risker att belysa när du investerar i utdelningsaktier.

Utdelningsaktier måste analysera noggrant för att bedöma exempelvis bolagets:

 • Vinstmarginal
 • Vinsttillväxt
 • Försäljningstillväxt
 • Kassaflöde
 • Skulder

Investerar du i bolag som har vikande trender inom ovannämnda nyckeltal finns risken att aktiebolaget inte kan behålla sin aktieutdelning och därav måste sänka eller i värsta fall dra in sin aktieutdelning.

Utöver att du som aktieägare inte få en utdelning från en aktie brukar det även påverka aktiekursen negativt.

Ett sätt att skydda sig mot negativ överraskningar är att investera i flera aktiebolag och bygga upp en diversifierad aktieportfölj. 

Fler blogginlägg

I bloggen hittar du fler liknande blogginlägg.

OBS ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid din egen analys innan du investerar i en aktie.

Kategorier
Ekonomi

Bokrecension om ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)”

För ett par veckor sedan läste jag ut boken ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)” av Nathan Winklepleck. En intressant bok om att bygga upp en trygg framtid genom att investera i utdelningsaktier.

Boken ger dig en tydlig bild av författarens strategier och metoder för att skapa en aktieportfölj med stabila utdelningsaktier. Utöver det lyfter han fram fördelarna med att investera i utdelningsaktier och dess förmåga att skapa passiva inkomster som växer över tid.

Den perfekta investeringsstrategin

Enligt författaren ska den perfekta investeringsstrategin uppfylla fem kriterier:

 • Det ska bygga din förmögenhet över tid
 • Minimera volatilitet
 • Skapa ett stabilt kassaflöde
 • Kassaflödet ska växa snabbare än dina utgifter
 • Den ska vara enkel att förstå och följa för dig som investerare.

Trygga din framtid med utdelningsaktier

I boken förklarar författaren hur aktieutdelningar fungerar samt hur du som investerar kan skapa en stabil inkomstkälla till din pension.

Enligt författaren har utdelningar den fördelen att den betalas ut oavsett vad som händer med en akties aktiekurs.

Hans främst tips är att investera i aktiebolag med vinsttillväxt samt en lång och framgångsrik historia av att öka sina utdelningar. Bolag med utdelningstillväxt har visat sig skapa värde både genom utdelningar och det sekundärt även driver aktiekursen i en positiv riktning.

I boken får du även information om hur du analyserar och väljer ut utdelningsaktier att investera i.

Utöver det framhäver de även vikten av diversifiering och riskhantering. Att man investerar i aktier i branscher för att minska riskerna i din aktieportfölj.

Genom att ge konkreta exempel och råd om hur man analyserar och utvärderar utdelningsaktier, hjälper författaren läsarna att fatta informerade investeringsbeslut.

Bokens styrka ligger i dess praktiska tillämpning och verktyg för att hjälpa läsare att bygga upp sin egen utdelningsportfölj. Författaren delar strategier för att hitta och utvärdera utdelningsaktier, samt tips för att hantera utdelningsutbetalningar och återinvesteringar. Dessa praktiska råd gör boken användbar och tillämpbar för både nybörjare och erfarna investerare.

Sammanfattning av boken ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)”

Min sammanfattning av ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)” är att det är en intressant bok för dig som är intresserad av investera i utdelningsaktier och vill bygga en trygg framtid genom stabila kassaflöden från utdelningar.

Du kommer få flera konkreta tips, verktyg och råd för att bygga upp en diversifierad aktieportfölj med utdelningsaktier.

Fler bokrecensioner

Du kan läsa fler bokrecensioner i min blogg!

Kategorier
Investeringar

Storbankerna har presterat bättre än börsen det senaste året

Efter några svåra år har storbankerna återigen börjat leverera bra avkastningar och dessutom presterat bättre än börsen det senaste året!

Idag tog jag mig tiden att titta närmare på våra fyra storbanker:

 • Handelsbanken
 • Nordea Bank
 • SEB
 • Swedbank

Storbankernas totalavkastning 1 år vs 5 år

Vi kommer nyligen från en period där tillväxtaktier och tech var det heta!

Trögrörliga storbanker, nedpressade av lågräntemiljö, var definitivt inga populära aktier att äga.

Det var definitivt befogat om man tittar på storbankernas totalavkastning samt relativa avkastning gentemot börsen de senaste fem åren:

Men det senaste året där börsen vänt helt och premierat trygga aktier har bankerna blivit betydligt mer populära. Bankerna har ju också utvecklats positivt tillföljd av att utlåningsräntorna har ökat samtidigt som man har haft en lägre inlåningsränta.

Storbankerna har också presenterat betydligt bättre än börsen det senaste året (se totalavkastning och relativ avkastning):

Fördelar och risker med att investera i storbankarna

Det finns flera fördelar och risker med att investera i storbankarna:

Fördelar med att investera i storbankerna:

 • Hög direktavkastning (ca 5-7 %)
 • Stabila vinster
 • Stabila marginaler
 • Ökad utlåningsränta

Risker med att investera i storbankerna:

 • Låg tillväxt
 • Prisfall och minskad aktivitet på bostadsmarknaden
 • Konkurrens från nischbanker (ex Avanza och Nordnet)
 • Högrisklån

Passar perfekt i en diversifierad portfölj

Som sagt, det finns flera fördelar och risker med att investera i storbankerna. Jämför man dessa så tycker jag att fördelarna är fler än nackdelarna.

Däremot är storbankerna inga tillväxtmaskiner, utan bidrar med stabila och kontinuerliga aktieutdelningar.

Jag tycker att storbankerna passar perfekt i en diversifierad aktieportfölj. Men jag skulle inte investera majoriteten av mitt kapital i dessa. Risken är att de över tid kommer presentera sämre än börsen. Men de bidrar med stabilitet och kassaflöde till en balanserad aktieportfölj!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här >.

Kategorier
Investeringar

Aktieportföljernas utveckling i januari 2023

Januari var en postiv börsmånad både för börsen i helhet och för mina portföljer. Totalt gick mina aktieportföljer upp 7,06 %.

Stockholmsbörsens utveckling i januari 2023

Stockholmsbörsen utvecklades positivt i januari och utveckling var följande:

 • OMXS30 – 5,91 %
 • OMXPI – 5,97 %

Det var en bra start på året för Stockholmsbörsen, framförallt med tanke på det negativa börsåret 2022.

Utvecklingen för mina aktieportföljer

Mina aktieportföljer utvecklades också positivt i januari. Den totala utveckling slutade på 7,06 %, vilket var lägre än Stockholmsbörsen.

Respektive aktieportföljs utveckling var följande:

Det var framförallt min Sverigeportfölj som utvecklades bäst i januari. I den aktieportföljen var det NIBE, Svolder och Latour som drev upp utvecklingen.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här >

Mina val av aktier ska inte ses som några investeringsråd utan endast information om hur jag har investerat i min aktieportfölj. Du har själv ett ansvar för att analysera en aktie innan du själv väljer att investera i aktien.

Kategorier
Investeringar

Höjd utdelning för Investor AB 2023

Vid senaste rapporten meddelade Investor att de höjer sin utdelning till 4,40 kr under 2023. Det innebär en utdelningstillväxt på 10 % jämfört med förgående år.

Innehåller annonslänkar till Avanza.

Under de senaste 10 åren har de i snitt höjt sin utdelning med 9,7 %. Om du jämför det med din löneutveckling, har du ökat din lön med ca 10 % per år?

Investors utdelningstrend

I diagrammet nedan kan ni se Investors utdelningstrend de senaste 10 åren:

Investor utdelningstrend

Investors utdelningstillväxt

I diagrammet nedan kan ni se Investors utdelningstillväxt de senaste 10 åren:

Investors utdelningstillväxt

Vilket landar i snitthöjning av utdelningen på 9,7 %.

Slutsats om Investor som utdelningsaktie

För mig är Investor en fantastisk utdelningsaktie. Som företag ”tuffar” de på år efter år och leverar aktieägarvärde i både kursutveckling och utdelning.

Att de därtill ökar sin utdelning med i snitt 9,7 % årligen, år efter år, gör dem enligt mig är mycket värt för oss aktieägare.

Sverigeportföljen

Investor är det största innehavet i min Sverigeportföljen. Sverigeportföljen består av stabila svenska aktier med fin vinst- och utdelningstillväxt. Du kan läsa mer om aktieportföljen här >

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här >

Mina val av aktier ska inte ses som några investeringsråd utan endast information om hur jag har investerat i min aktieportfölj. Du har själv ett ansvar för att analysera en aktie innan du själv väljer att investera i aktien.