Kategorier
Investeringar

Utdelningsstrategi vs tillväxtstrategi: Vilken är investeringsstrategi är rätt för dig?

Utdelningsstrategi och tillväxtstrategi är två vanliga investeringsstrategier som används av många investerare världen över. Men vilken av dessa två strategier är strategi för dig?

Under mina 15 år som ”investerare” har min investeringsstrategi pendlat mellan en utdelningsstrategi och tillväxtstrategi. Jag har haft svårt att bestämma mig vilken strategi som passar mig bäst och vad jag är mest trygg med. Slutligen tror jag att jag har landat i att ha två olika aktieportföljer, en för varje investeringsstrategi. Jag tenderar till att vilja vara trygg och riskminimerande med mina investeringar, men samtidigt tycker jag att det är spännande med tillväxtaktier då det tenderar till att hända mer kring dessa. 

Men det viktigaste som jag säga när man väljer mellan en utdelningsstrategi eller tillväxtstrategi är att ska passa dina individuella preferenser och ekonomiska mål. Glöm inte heller att din portföljstrategi kan anpassas över tid och förändras kring olika livshändelser och förändrade mål. Därtill finns ju alltid möjligheten att hitta en hybrid mellan dessa och investera i tillväxtaktier med en positiv utdelningstillväxt. 

Emellertid för att göra ett så klokt och välgrundat val bör du fundera över dina personliga mål, risktolerans och tidshorisont samt de olika karakteristika för respektive investeringsstrategi innan du väljer investeringsstrategi. 

Personliga mål

Dina långsiktiga ekonomiska mål är en av de främsta drivkrafterna bakom val av en investeringsstrategi. Om du eftersöker konstant kassaflöde för att täcka dina utgifter kan kanske en utdelningsstrategi vara mer i linje med dina ekonomiska mål. Men om ditt mål är att se dina pengar växa exponentiellt över tid och du är villig att ta mera risk kan nog en tillväxtstrategi vara mer intressant.

Risktolerans

Risk och risktolerans är en avgörande faktor när du väljer mellan en utdelningsstrategi eller tillväxtstrategi. Utdelningsaktier tenderar att vara mindre volatila och ge en stabilare avkastning över tid, vilket bör passa den som söker en lugnare resa på börsen. Men om du är beredd att ta en högre risk och kan hantera större osäkerhet, med möjligheten till potentiellt högre avkastning, kan en tillväxtstrategi vara mer lockande.

Investeringshorisont

Att besluta kring sin investeringshorisont är också viktigt att fundera över när du väger mellan de två strategierna. En utdelningsinvestering kan vara mera fördelaktiga när du närmar dig pensionsåldern alternativt om du vill säkra ett mera regelbunden kassaflöde. Däremot kräver en tillväxtstrategi oftast en längre investeringshorisont eftersom det oftast tar mera tid för tillväxtföretag att förverkliga dess potential och för deras aktiekurs att stiga.

Fördelar med en utdelningsstrategi

Nedan finner du tre fördelar med en utdelningsstrategi.

Stabilt kassaflöde

En utdelningsstrategi passar den som söker regelbundna kassaflöden och bygga en pengamaskin som ger dig passiv intäkter som du antingen kan använda för att betala räkningar eller återinvestera i nya aktier. 

Lägre volatilitet

Utdelningsaktier brukar vara mer stabila än tillväxtaktier. Det beror på att företag som ger utdelningar är mogna och har en etablerade affärsmodeller och stabila kassaflöden. 

Inflationsskydd

Utdelningar kan fungera som bra skydd och buffert mot inflation. Årliga höjda utdelningar kan parera generella prisökningar i samhället och skydda din köpkraft samt säkerställa att din avkastning minskar på grund av inflationen.

Fördelar med en tillväxtstrategi

Nedan finner du tre fördelar med en tillväxtstrategi.

Kapitaltillväxt

Om du är intresserad av att maximera långsiktig kapitaltillväxt kan en tillväxtstrategi passa dig. Tillväxtbolag tenderar till att växa snabbare än genomsnittet inom sin bransch, vilket brukar vara ett bra recept för stigande aktiekurser och högre avkastning.

Högre risk och volatilitet

Tillväxtaktier brukar vara mer volatila och ha en högre risk än utdelningsaktier eftersom de ofta befinner sig i ett tidigare skede i sin mognadsfas. Därav är omsättning- och vinsttillväxt viktigare nyckeltal, och aktierna påverkas mycket av bolagets prestationer och förmåga att växa. Därav kan en tillväxtstrategi vara mer lämpligt för investerare med en högre risktolerans som är beredda att ta större risker för att uppnå en högre avkastning.

Längre investeringshorisont

Tillväxtinvesteringar kräver ofta en längre investeringshorisont eftersom tillväxtprocessen kan ta tid att realisera. Om du har tidshorisonten och tålamodet att låta dina investeringar växa över flera år eller decennier kan tillväxtinvesteringar vara ett bra alternativ.

Mina slutsatser

Slutligen vill jag poängtera att det såklart finns fler investeringsstrategier och att du inte behöver välja enbart en strategi. Många väljer att diversifiera sin aktieportfölj och inkludera både utdelningsaktier och tillväxtaktier för att få en balans mellan kassaflöde och kapitaltillväxt. Båda strategierna har sina fördelar där en utdelningsstrategi tilltar den som vill ha lägre risk och fokusera på skapa passiva intäkter medan en tillväxtstrategi lockar med möjligheten till högre avkastning, men med högre risk. Men Valet är ditt och så länge du är trygg med din valda strategi är du på rätt väg! 

Blogginlägget ska inte ses som rådgivning utan en jämförelse mellan två olika investeringsstrategier. 

Fler blogginlägg

Tycker du att detta var ett intressant blogginlägg? Då kan jag glädja dig med att jag har fler liknande inlägg i min blogg!