Kategorier
Investeringar

Vad är skillnaden på operativt kassaflöde och fritt kassaflöde?

Operativt kassaflöde och fritt kassaflöde är två olika nyckeltal som används för att analysera ett företags ekonomiska stabilitet och förmåga att skapa intäkter. Men vad är skillnaden mellan dem?

Vad är operativt kassaflöde?

Operativt kassaflödet, eller nettooperativt kassaflöde, är det kassaflöde som genereras från ett företags primära verksamhet.

Du får fram det operativa kassaflödet genom att ta bort ett företags operativa kostnader för dess totala intäkter.

Det operativa kassaflödet påvisar hur bra ett företag är på att generera kassaflöde från sina huvudsakliga verksamhet.

Vad är fritt kassaflöde?

Vid en analys av det fria kassaflödet betraktar man utöver ett företags operativa kostnader även kapitalrelaterade kostnader och förändringar i rörelsekapital.

Det fria kassaflödet ger bild av ett företags förmåga att skapa kassaflödesöverskott som sedan kan användas för att investera i tillväxt, betala av skulder eller ge aktieutdelningar.

Mina tankar om kassaflöde

I korthet fokuserar det operativa kassaflödet på företagets kärnverksamhet, medan det fria kassaflödet även tar hänsyn till kapitalrelaterade utgifter för att ge en ännu mer omfattande bild av företagets kassaflöde.

Men båda nyckeltalen är viktiga för att analysera ett företags lönsamhet, finansiella förmåga och styrka att generera kassaflöde.

För mig att är det två superviktiga nyckeltal som verkligen visar ett företags ekonomiska situation. Ett positivt kassaflöde kan användas till att skapa tillväxt medan ett negativt kassaflöde är en stor varningsflagga. Så var noga med att analysera ett företags kassaflöde innan du investerar i ett företag!

Fler blogginlägg

Du kan läsa mer om kassaflöde i min blogg.

Kategorier
Ekonomi

Varför är kassaflöde ett viktigt nyckeltal när man analyserar en aktie?

Kassaflöde är ett viktig nyckeltal när man ska analysera en aktie. Ett företags kassaflöde ger dig insikt dess faktiska pengaflöde och förmåga skapa lönsamhet och betala sina ”räkningar”

4 anledningar att analysera kassaflödet i ett bolag

Här är 4 anledningar till varför kassaflöde är ett viktigt nyckeltal i en aktieanalys:

Lönsamhet

Kassaflödet ger en klar bild om hur lönsamt ett företag.

I redovisningen kan en vinst justerats och påverkas av olika redovisningsregler och icke-kassaflödesrelaterade redovisningsposter.

Men kassaflödet en objektiv bild av företagets förmåga att skapa pengar.

Ett positivt kassaflöde indikerar om ett företag har möjlighet att generera likvididetsöverskott, vilket de sedan kan använda till att investera för att generera tillväxt, minska sina skulder samt betala utdelningar till sina akiteägare

Betalning av skulder

Kassaflödet visar ett företags förmåga att kunna betala sina kortfristiga skulder.

Om ett företag genererar tillräckligt med pengar har de förmågan att kunna betala räkningar och lån samt andra typer av utgifter.

Om företagets kassaflöde däremot är otillräckligt eller negativt kan det indikera att ett företag inte kan hantera sina kortsiktiga betalningsåtaganden.

Investeringar

Kassaflödet visar om ett företags möjligheter att investera i olika tillväxtinitiativ, såsom nya maskiner, företag, forskning anställa fler människor etc, för att skapa långsiktigt ökade intäkter och vinster.

Ge utdelning

Kassaflödet används för att betala utdelning till företagets aktieägare.

Genom att titta på ett företags kassaflöde kan du ganska snabbt se om ett företags utdelning är hållbar.

Ett ökande kassaflöde är också en indikation på om ett företag kan öka sina utdelningar i framtiden.

Om kassaflöde

Kassaflödet bör dock inte analyseras isolerat gentemot andra nyckeltal, utan i kombination med andra nyckeltal.

Men för mig är kassaflödet en av de främsta indikatorerna kring ett företags förmåga att tjäna pengar!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!