Kategorier
Ekonomi

Bokrecension om ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)”

För ett par veckor sedan läste jag ut boken ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)” av Nathan Winklepleck. En intressant bok om att bygga upp en trygg framtid genom att investera i utdelningsaktier.

Boken ger dig en tydlig bild av författarens strategier och metoder för att skapa en aktieportfölj med stabila utdelningsaktier. Utöver det lyfter han fram fördelarna med att investera i utdelningsaktier och dess förmåga att skapa passiva inkomster som växer över tid.

Den perfekta investeringsstrategin

Enligt författaren ska den perfekta investeringsstrategin uppfylla fem kriterier:

  • Det ska bygga din förmögenhet över tid
  • Minimera volatilitet
  • Skapa ett stabilt kassaflöde
  • Kassaflödet ska växa snabbare än dina utgifter
  • Den ska vara enkel att förstå och följa för dig som investerare.

Trygga din framtid med utdelningsaktier

I boken förklarar författaren hur aktieutdelningar fungerar samt hur du som investerar kan skapa en stabil inkomstkälla till din pension.

Enligt författaren har utdelningar den fördelen att den betalas ut oavsett vad som händer med en akties aktiekurs.

Hans främst tips är att investera i aktiebolag med vinsttillväxt samt en lång och framgångsrik historia av att öka sina utdelningar. Bolag med utdelningstillväxt har visat sig skapa värde både genom utdelningar och det sekundärt även driver aktiekursen i en positiv riktning.

I boken får du även information om hur du analyserar och väljer ut utdelningsaktier att investera i.

Utöver det framhäver de även vikten av diversifiering och riskhantering. Att man investerar i aktier i branscher för att minska riskerna i din aktieportfölj.

Genom att ge konkreta exempel och råd om hur man analyserar och utvärderar utdelningsaktier, hjälper författaren läsarna att fatta informerade investeringsbeslut.

Bokens styrka ligger i dess praktiska tillämpning och verktyg för att hjälpa läsare att bygga upp sin egen utdelningsportfölj. Författaren delar strategier för att hitta och utvärdera utdelningsaktier, samt tips för att hantera utdelningsutbetalningar och återinvesteringar. Dessa praktiska råd gör boken användbar och tillämpbar för både nybörjare och erfarna investerare.

Sammanfattning av boken ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)”

Min sammanfattning av ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)” är att det är en intressant bok för dig som är intresserad av investera i utdelningsaktier och vill bygga en trygg framtid genom stabila kassaflöden från utdelningar.

Du kommer få flera konkreta tips, verktyg och råd för att bygga upp en diversifierad aktieportfölj med utdelningsaktier.

Fler bokrecensioner

Du kan läsa fler bokrecensioner i min blogg!

Kategorier
Investeringar

Bokrecension om ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?”

Jag har nyligen läst ut boken ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?” av Miles Beckler. Nedan kan du läsa min recension om boken.

Jag tycker att ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?” är en inspirerande och läsvärd bok som ger relativt tydlig och relevant vägledning kring att skapa passiva inkomster genom olika typer av sidoprojekt.

Men grunden för hela filosofin är:

“Help people get what they want.”

3 steg för att uppnå passiva inkomster

I boken lyfter Miles Beckler fram en tre steg som är grunden till hur du ska uppnå passiva inkomster. Dessa är TLC eller:

  • Traffic – Trafik till din kanal (organisk sök-trafik, organisk social media-trafik eller betald marknadsföring)
  • Leads – Konverteringar i dina kanaler
  • Commission – Inkomster från konverteringarna

Skapa en ”försäljningstunnel”

Ska du driva trafik via betald marknadsföring bör du skapa en sales funnel eller försäljningstunnel som konverterar och ger en positiv ROI utifrån spenderade pengar på marknadsföring.

Skapa en e-postlista

Målet med trafiken är att konvertera dessa kunder till den e-postlista som du kan fortsätta bearbeta kontinuerligt.

Miles främst tips för bygga e-postlistan är att använda en klassisk lead magnet som leder till en opt in-sida samt en serie av uppföljningsmejl.

En lead magnet kan exempelvis vara en guide, checklista, etc.

Bearbeta e-postlistan

I takt med att du bygger din e-postlista kan du optimera dina e-post och kommunikation för att få in mer commission.

Testa budskap och innehåll för att se vad som engagerar samt konverterar och driver mest commission.

Min sammanfattning av ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?”

Sammanfattningsvis är ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?” en läsvärd bok som jag tycker alla som är intresserade av att bygga upp en passiva inkomst genom olika typer av sidoprojekt. Du kommer få flera relevanta tips samt vägledning för att nå dina drömmar!

Fler blogginlägg

Du hittar fler bokrecensioner i min blogg!