Kategorier
Investeringar

Tack Charlie Munger för all inspiration och visdom

Dagen man visste var nära, men valt att ignorera kom tyvärr idag – Charlie Munger, Warren Buffetts parhäst, har gått bort. Han blev 99 år och skulle fylla 100 år 1 januari. Tack för allt Charlie Munger. Du var en sann inspirationskälla och full av visdom!

Warren Buffett har sagt många gånger att Berkshire Hathaway framgång bygger mycket investeringsstrategi som Charlie Munger implementerade.

Därtill ska det ha varit Charlie Munger som inspirerade Warren Buffett att justera sin egna investeringsstrategi till det som sedermera har blivit Warren Buffetts signum, vilket han har förklarat i ett av hans kända citat:

”It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price”

Charlie Mungers investeringsstrategi

Charlie Mungers investeringsstrategi har många likheter med Warren Buffetts, men han hade också sina egna unika tankar kring investeringar.

Nedan finns en sammanfattning du en sammanfattning kring centrala delar av Charlie Mungers investeringsstrategi:

  1. Värderingsinvesteringar: Charlie Munger var en värdeinvesterare. Han letade efter företag vars aktier handlades till ett pris som var lägre än det verkliga värdet.
  2. Kompetens om företagets verksamhet: Han betonade ofta vikten av att förstå ett företags verksamhet samt marknaden de verkade på. Enligt honom var det viktigt att bygga upp kompetens inom olika branscher för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.
  3. Riskhantering: Han var också känd för sitt fokus att minimera risk. Han förespråkade att undvika förluster och fokus ska vara att bevara kapital.
  4. Tillämpning av ”mental modell”: Charlie pratade ofta om värdet av att skapa en bred uppsättning av mentala modeller från olika discipliner. Genom att integrera insikter från olika områden kan investerare fatta bättre beslut och förstå komplexa problem.
  5. Långsiktighet: Han var också känd för sin långsiktiga syn på investeringar. Han föredrog att investera i företag med hållbara konkurrensfördelar och stabila utsikter för långsiktig tillväxt.

Mer om hans investeringsfilosofi kan du läsa i hans bok ”Poor Charlie’s Almanack”, där han delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Därtill rekommenderar jag breven till aktieägarna som Warren Buffett och han släppte årligen.

Läs mer om Charlie Munger

Du kan läsa mer om Charlie på Ränta på ränta-effekten med Charlie Munger samt Charlie Mungers 6 levnadsregler för att lyckligt liv.

Återigen tack Charlie för all inspiration! Ditt skarpa sinne kommer jag sakna!

Kategorier
Ekonomi

Berkshire Hathaway släppte sin Q1 för 2023

I förra veckan släppte Berkshire Hathaway sin Q1 för 2023. Jag har läst rapporten har tagit med tre intressanta tankar från rapporten.

1. Berkshire Hathaway nettosålde aktier 

Legenderarerna Warren Buffett och Charlie Munger fortsätter gör som de alltid har gjort och lyssnar på sin magkänsla. 

Under 2023 så nettosålde de aktier för för 135 miljarder kronor. 

Anledningen till att de har nettosålt aktier är pga av de förutspår att den ”framgångsrika” period som amerikanska ekonomin har varit inne under många år är påväg att ta slut för denna gång. 

Det innebär att de Berkshire Hathaway nu har en kassa på 130,6 miljarder dollar. 

2. Berkshire Hathaways portföljbolag tuffar på

Innehaven i Berkshire Hathaways portfölj tuffade på bra under Q1 och vinsterna från portföljbolagen ökade med 12,6 % jämfört med förgående år.  

Framförallt framhäver de sina försäkringsbolag som otroligt lönsamma under 2023 med ökade inkomster på över 68 % jämfört med förgående år.

3. Berkshire Hathaways köpte tillbaka aktier

När marknaden dök i mars passade Berkshire Hathaway på att köpa tillbaka över 5000 A-aktier och 6,7 miljoner B-aktier för 4,4 miljarder dollar. Detta är nästan en dubblering jämfört med förgående kvartal där man investerade 2,6 miljarder dollar i återköp.

Sammanfattning av Berkshire Hathaways Q1-rapport

Jag tycker alltid det är otroligt intressant att läsa rapporterna från Warren Buffett och Charlie Munger. De har ju bevisligen årtionde efter årtionde levererat bättre avkastning än index. 

När de framhäver att de nettosäljer aktier och förbereder sig för en tuffare period så drar även jag åt mig öronen och lyssnar. Inte för att jag ska sluta investera, men försöka vara mer öppen för signaler om välmående det i amerikanska ekonomin.

Men samtidigt har Warren Buffett byggt ett oerhört stabilt investmentbolag med mycket återkommande intäkter som finansiell grund. 

Om vi också får en sättning på marknaden så ser jag mycket fram emot att se vad Warren Buffett kommer göra med sina stora kassa.

Du kan läsa mer om förändringar man genomförde i portföljen samt Berkshire Hathaways största aktieinnehav under Q1 2023.

Fler blogginlägg

Du hittar fler liknande blogginlägg här!