Kategorier
Investeringar

Warren Buffetts Berkshire Hathaway ser ökande vinsttrend och rekordkassa under första kvartalet 2024

Warren Buffetts och hans Berkshire Hathaway fortsätter att imponera på investerare världen över. Första kvartalet för 2024 gav inga tecken på att det skulle förändras.

Berkshire Hathaway redovisade ett ökat rörelseresultat

Berkshire Hathaway redovisade en imponerande ökning av sitt rörelseresultat under första kvartalet med hela 39 procent jämfört med samma period året innan. Resultatet i sin helhet landade på imponerande 11,22 miljarder dollar (8,07 miljarder euro).

Berkshire Hathaway jättekassa

Det är dock inte bara vinsten som imponerar, utan även den enorma kassaackumulationen som Berkshire Hathaway har arbetet på de senaste åren. Med en kassa på cirka 189 miljarder dollar har de en stark finansiell position och möjlighet att kunna göra ett större förvärv, vilket Warren Buffett också hintade om att de kikar på. Kassan ökat från 167,6 miljarder dollar som den var vid utgången av fjärde kvartalet.

Vid årets årsstämma betonade Buffett vikten av att hantera kassareserverna med omsorg och endast göra investeringar som erbjuder låg risk och hög avkastning. Denna försiktiga inställning till kapitalallokering har varit en av Buffetts signaturstrategier genom åren och har varit en avgörande faktor för Berkshires framgång.

En intressant aspekt av Berkshires senaste rapport är den minskade ägarandelen i Apple, ett av Buffetts flaggskeppsinvesteringsobjekt. Berkshire har minskat sitt ägande med 13 procent, vilket har väckt viss uppmärksamhet bland investerare och analytiker. Buffett indikerade att denna minskning var delvis skattebetingad, med hänsyn till de betydande vinster som Berkshire hade uppnått med sin Apple-investering. Han antydde också att försäljningen kan bero på en önskan att undvika potentiellt högre skatter i framtiden, särskilt med tanke på det amerikanska budgetunderskottet.

Minskat ägande i Apple

Under första kvartalet har de Berkshire Hathaway minskat sin exponering mot Apple, vilket har fått många, även jag, att fundera på deras syn på Apple. Men under årsstämman så var Warren Buffett tydlig med att han fortfarande ser stora värden i Apple. Han sa också att det är ”extremt sannolikt” att Apple förblir Berkshires största innehav vid utgången av 2024.

Han sa också att Apple tillsammans med American Express och Coca-Cola också är bolag som han ser som nyckelinnehav och att det skulle behöva ske större bolagsförändringar för att ändra denna syn!

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar Berkshire Hathaways senaste resultat på en fortsatt framgångsrik period för Warren Buffett och hans team. Med en robust kassa och en strategiskt diversifierad portfölj fortsätter Buffett att vara en av de mest inflytelserika och respekterade investerarna i världen.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *