Kategorier
Investeringar

Varför investerar jag inte i kryptovalutor?

I mitt förgående blogginlägg skrev jag om ”Vad är en kryptovaluta?”.

I detta blogginlägg tänkte jag berätta mer om hur jag ser på investeringar i kryptovalutor och primärt varför jag inte ser det som en intressant investering.

Men först tänkte jag bena ut för- och nackdelarna med att investera i kryptovalutor och sedan vad jag grundar mitt beslut i att inte investera i kryptovalutor.

Fördelar med att investera i kryptovalutor

Några av de fördelar jag ser med att investera i kryptovalutor är:

 • Volatilitet – Om du är ute efter att handla frekvent så har kryptovalutor visat sig vara väldigt volatila och den duktiga investeraren kan tjäna mycket pengar på prisrörelserna.
 • Solid teknik – Teknisk bakom många av kryptovalutorna är ”solid” och säker.
 • Fristående – Kryptovalutor fungerar autonomt och är inte knutna till länder och centralbanker.

Nackdelar med att investera i kryptovalutor

Några av de nackdelar jag ser med att investera i kryptovalutor är:

 • Värde – En kryptovalutas värde bygger på intresset för valutan, således det finns inga värden kopplade till valutorna. Det har ju inte dollarn eller den svenska kronan heller, men de har ett lands totala ”verksamhet” och rykte som grund.
 • Prisrörelser – Olika valutor kan ha extrema prisrörelser, vilket kan bero på exempelvis låg likviditet eller dålig prissättning, och du kan förlora dina pengar snabbt.
 • Bedrägeri – Det har varit många bedrägerier relaterade till kryptovalutor där många investerare har förlorat mycket pengar.
 • Anonymitet – Anonymiteten gör att kryptovalutor är populära bland många kriminella.
 • Konsumentskydd – Finansinspektionen har varnat för det svaga konsumentskyddet som finns vid investeringar i kryptovalutor.
 • Cyberattacker – Även om tekniken anses säker finns fortfarande risken för cyberattacker.

Mina slutsatser om att investera i kryptovalutor

Jag tycker det är viktigt att hålla isär kryptovaluta som fenomen och investering.

Som fenomen tycker jag att kryptovalutor och tekniken bakom kryptovalutor, så kallat blockchain, är mycket intressant. Framförallt blockchain-tekniken tror jag mycket på och dess potential kring utveckling på och runt webben. Även kryptovalutor tror jag har en framtid, men att de behöver ett par år till av ”stabilitet” innan de kommer accepteras i samhället fullt ut.

Däremot som investering tycker jag att kryptovalutor är förknippad med för hög risk. Det finns helt enkelt för många faktorer runt kryptovalutor som är för osäkra.

 1. Att värdet i en kryptovaluta inte kan knytas till andra tillgångsslag, såsom guld eller länders ”rykte” i helhet. Utan en kryptovalutas värde styrs enbart av att det finns ett begränsat antal ”enheter” att investera i. Det gäller ju även länders valutor, såsom dollar och svenska kronan, men där spelar ländernas stabilitet och rykte in, vilket kryptovalutor ej har uppvisat
 2. Det finns fortfarande en för stor politisk risk i att många länder forfarande försöker reglera användandet av kryptovalutor.
 3. Bedrägerier förkommer fortfarande allt för frekvent i olika kryptovalutor.
 4. Jag tycker det finns ”bubbeltendenser” i investeringar i kryptovalutor. Uppgångarna har baserats på generell tro på snabba uppgångar och möjligheter att kunna bli rik snabbt. Men det går fortfarande inte koppla kryptovalutor till faktiska fundamentala värden som kan driva till stabila och långsiktiga värdeuppgångar i en valuta. Det enda undantaget som jag ser det skulle vara de två-tre största valutorna, men de måste fortfarande visa mera stabilitet för att bli relevanta

Detta är fyra anledningar till att jag inte investerar i kryptovalutor, men detta är helt och hållet mina åsikter. Vill du investera i kryptovalutor sker det på egen risk.

Fler liknande inlägg

Du hittar fler liknande blogginlägg här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *