Kategorier
Investeringar

Vad är värdeinvestering?

Värdeinvestering är en investeringsstrategi som utvecklades på 1920-talet av Benjamin Franklin och David Dodd på Columbia Business School1. Benjamin Franklins adept Warren Buffett har sedan gjort strategin världskänd och välanvänd investeringsstrategi världen runt.

Vad är värdeinvestering?

Värdeinvestering är en investeringsstrategi som innebär att man försöker hitta aktier som är undervärderade av aktiemarknaden. Målet är att hitta en aktie som utifrån fundamentala nyckeltal kommer handlas till ett högre pris i framtiden.

Som värdeinvesterare hoppas man att man genom att köpa en aktie till ett rabatterat pris ska göra en bra affär när aktiemarknaden så småningom inser företagets verkliga värde.

Hur avgör man om en aktie är undervärderad?

Det finns flera sätt att titta på om en aktie är undervärderad.

P/E-tal

Den kanske vanligaste metod är att titta på hur en aktie värderas är P/E-talet. P/E-talet visar förhållandet mellan pris och vinst.

Detta är ett mått som visar hur mycket aktiemarknaden är beredd att betala för en aktie baserat på dess vinst.

Ett lågt P/E-tal indikerar att en aktie kan vara undervärderad, medan ett högt P/E-tal indikerar att en aktie kan vara övervärderad.

Andra relevanta nyckeltal och faktorer vid värdeinvestering

Som värdeinvesterare finns det även andra nyckeltal som du kan kika på, såsom:

  • P/B – Pris/Eget kapital (tillgångar minus skulder).
  • P/S – Pris/Försäljning (hur mycket företagets omsättning värderas i förhållande till pris

Andra faktorer som värdeinvesterare bör överväga när de utvärderar en aktie är:

  • Ledningsgrupp/styrelse
  • Utdelning – Företagets utdelningshistorik
  • Branschgenerella trender

Värdeinvestering kräver tålamod

Värdeinvestering är en tålmodig och långsiktig strategi eftersom det ofta kan ta tid för aktiemarknaden att inse ett företags verkliga värde.

Samtidigt belönas ofta den tålmodige och om du lyckas hitta undervärderade aktier har du också potential att generera en högre avkastning.

Diversifierad aktieportfölj vid värdeinvestering

Det är viktigt att du bygger en diversifierad aktieportfölj om du ska använda dig av en värdeinvesteringsstrategi.

En diversifierad aktieportfölj innebär att du har investera i en mängd olika aktier inom olika branscher och sektorer.

Genom att diversifiera aktieportföljen kan bidra till att minska den totala risken för din portfölj och öka chanserna att lyckas.

Kort sammanfattning om värdeinvestering

Sammanfattningsvis kan man säga att värdeinvestering en investeringsstrategi som innebär att du köper aktier som är undervärderade av aktiemarknaden, med förväntningen om att de kommer att handlas till ett högre pris i framtiden.

Genom att beakta faktorer såsom P/E-tal,P/B-tal, P/S-tal, vinster, försäljning, ledningsgrupp/styrelse och branschtrender vill en värdeinvesterare hitta bra potentiella affärer och generera en högre avkastning på lång sikt.

Fler blogginlägg om värdeinvestering

Läs mitt andra blogginlägg om värdeinvestering – 5 tips för värdeinvesterare. Fler blogginlägg hittar du här >.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *