Kategorier
Investeringar

Vad är skillnaden på operativt kassaflöde och fritt kassaflöde?

Operativt kassaflöde och fritt kassaflöde är två olika nyckeltal som används för att analysera ett företags ekonomiska stabilitet och förmåga att skapa intäkter. Men vad är skillnaden mellan dem?

Vad är operativt kassaflöde?

Operativt kassaflödet, eller nettooperativt kassaflöde, är det kassaflöde som genereras från ett företags primära verksamhet.

Du får fram det operativa kassaflödet genom att ta bort ett företags operativa kostnader för dess totala intäkter.

Det operativa kassaflödet påvisar hur bra ett företag är på att generera kassaflöde från sina huvudsakliga verksamhet.

Vad är fritt kassaflöde?

Vid en analys av det fria kassaflödet betraktar man utöver ett företags operativa kostnader även kapitalrelaterade kostnader och förändringar i rörelsekapital.

Det fria kassaflödet ger bild av ett företags förmåga att skapa kassaflödesöverskott som sedan kan användas för att investera i tillväxt, betala av skulder eller ge aktieutdelningar.

Mina tankar om kassaflöde

I korthet fokuserar det operativa kassaflödet på företagets kärnverksamhet, medan det fria kassaflödet även tar hänsyn till kapitalrelaterade utgifter för att ge en ännu mer omfattande bild av företagets kassaflöde.

Men båda nyckeltalen är viktiga för att analysera ett företags lönsamhet, finansiella förmåga och styrka att generera kassaflöde.

För mig att är det två superviktiga nyckeltal som verkligen visar ett företags ekonomiska situation. Ett positivt kassaflöde kan användas till att skapa tillväxt medan ett negativt kassaflöde är en stor varningsflagga. Så var noga med att analysera ett företags kassaflöde innan du investerar i ett företag!

Fler blogginlägg

Du kan läsa mer om kassaflöde i min blogg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *