Kategorier
Investeringar

Tack Charlie Munger för all inspiration och visdom

Dagen man visste var nära, men valt att ignorera kom tyvärr idag – Charlie Munger, Warren Buffetts parhäst, har gått bort. Han blev 99 år och skulle fylla 100 år 1 januari. Tack för allt Charlie Munger. Du var en sann inspirationskälla och full av visdom!

Warren Buffett har sagt många gånger att Berkshire Hathaway framgång bygger mycket investeringsstrategi som Charlie Munger implementerade.

Därtill ska det ha varit Charlie Munger som inspirerade Warren Buffett att justera sin egna investeringsstrategi till det som sedermera har blivit Warren Buffetts signum, vilket han har förklarat i ett av hans kända citat:

”It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price”

Charlie Mungers investeringsstrategi

Charlie Mungers investeringsstrategi har många likheter med Warren Buffetts, men han hade också sina egna unika tankar kring investeringar.

Nedan finns en sammanfattning du en sammanfattning kring centrala delar av Charlie Mungers investeringsstrategi:

  1. Värderingsinvesteringar: Charlie Munger var en värdeinvesterare. Han letade efter företag vars aktier handlades till ett pris som var lägre än det verkliga värdet.
  2. Kompetens om företagets verksamhet: Han betonade ofta vikten av att förstå ett företags verksamhet samt marknaden de verkade på. Enligt honom var det viktigt att bygga upp kompetens inom olika branscher för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.
  3. Riskhantering: Han var också känd för sitt fokus att minimera risk. Han förespråkade att undvika förluster och fokus ska vara att bevara kapital.
  4. Tillämpning av ”mental modell”: Charlie pratade ofta om värdet av att skapa en bred uppsättning av mentala modeller från olika discipliner. Genom att integrera insikter från olika områden kan investerare fatta bättre beslut och förstå komplexa problem.
  5. Långsiktighet: Han var också känd för sin långsiktiga syn på investeringar. Han föredrog att investera i företag med hållbara konkurrensfördelar och stabila utsikter för långsiktig tillväxt.

Mer om hans investeringsfilosofi kan du läsa i hans bok ”Poor Charlie’s Almanack”, där han delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Därtill rekommenderar jag breven till aktieägarna som Warren Buffett och han släppte årligen.

Läs mer om Charlie Munger

Du kan läsa mer om Charlie på Ränta på ränta-effekten med Charlie Munger samt Charlie Mungers 6 levnadsregler för att lyckligt liv.

Återigen tack Charlie för all inspiration! Ditt skarpa sinne kommer jag sakna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *