Kategorier
Investeringar

Investor AB presenterar ett starkt resultat samt och ökad utdelning

Investmentbolaget Investor AB slår förväntningarna när de redovisar imponerande siffror för det fjärde kvartalet.

Här är en sammanfattning kring nyckeltalen samt mina reflektioner:

Substansvärde per aktie

Vid utgången av det fjärde kvartalet var det justerade substansvärdet 267 kronor, jämfört med 248 kronor i föregående kvartal och 220 kronor samma period året innan.

Investor styrka och levererar en stark ökning av substansvärdet. Det visar verkligen vilken stabil aktie som Investor är.

Totalavkastning

Investors avkastning uppgick till 12 procent jämfört med 14 procent för SIXRX avkastningsindex.

Trots något lägre än indexet är det en fortfarande i en konkurrenskraftig avkastning för en lågriskaktie.

Rörelseresultat

Deras rörelseresultat ökade till 60 276 miljoner kronor från 52 899 miljoner kronor

Ett imponerande resultat som bådar gott för oss aktieägare. Nu hoppas vi inte att marknaden viker framöver.

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,7 procent per den 31 december.

Investor har fortsatt låg skuldsättning, vilket ger finansiell stabilitet och trygghet samt möjlighet till fortsatt tillväxt.

Utdelning

Investor föreslår en utdelning på 4,80 kronor per aktie. Förväntat var 4,68 kr per aktie!

Investor forsätter sina fina utdelningstrend. De är försiktiga med sina ökningar, men hellre det än att de framöver tvingas sänka eller dra in utdelningen vid tuffare tider!

Onoterade innehav

Omsättningstillväxt på deras onoterade bolag inom Patricia Industries var 11 procent. Mölnlycke, det största innehavet, hade en organisk omsättningstillväxt på 9 procent!

Även här fortsätter Investor att briljera med onoterade innehav som fortsätter bidra med positivt resultat och tillväxt. Jag ser gärna mer förvärv inom Patricia Industries!

Det man kan konstatera om Investors 2023 är att deras totalavkastning överträffar börsen för det trettonde året i rad. Tack Investor för att ni gör det gedigna arbete ni gör. Och Johan Forsell vi kommer sakna dig vid rodret!

Fler blogginlägg

Du hittar fler liknande blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Vill du investera i en aktie behöver du först göra din egna analys!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *