Kategorier
Investeringar

Investor AB levererar tillväxt under första kvartalet 2024

Investor AB, Sveriges största investmentbolag, rapporterade idag resultatet för första kvartalet 2024. Investor fortsätter på inslagen linje och rapporterar fin tillväxt under årets första månader!

Rekordhög tillväxt för substansvärdet

En av de mest anmärkningsvärda prestationerna under det första kvartalet är den betydande ökningen av det justerade substansvärdet, till 915 miljarder kronor, vilket är en imponerande ökning med 12 procent jämfört med föregående kvartal.

Tillväxten har drivits genom starka prestationer över samtliga affärsområden, vilket tydligt visar på Investors förmåga att skapa värde och generera avkastning åt sina aktieägare.

Starka resultat från alla tre affärsområdena

Under det första kvartalet noterade Investor en totalavkastning på ca 15 procent, jämfört med 8 procent för SIXRX.

Investors noterade bolag levererade en imponerande totalavkastning om 10 procent.

De onoterade innehaven i Patricia Industries, levererade dock ännu bättre och nådde en totalavkastning på 18 procent.

Mölnlycke, ett av Investors större dotterföretag inom Patricia Industries, rapporterade en organisk omsättningstillväxt om 5 procent, vilket bevisar dess fortsatta tillväxt och framgång på marknaden.

Finansiell styrka och låg skuldsättning

Investor visar också på en stabil finansiell styrka, med en nettoskuldsättningsgrad på endast 0,8 procent. Deras bruttokassan uppgår till 32 miljarder kronor.

Det är skönt att Investor har byggt en finansiell stabilitet och stark grund för fortsatta investeringar i sina portföljbolag.

Sammanfattning om Investors första kvartal för 2024

Investor AB fortsätter att visa upp en imponerande tillväxt och starka resultat under det första kvartalet 2024. Med fokus på värdeskapande och stöd till sina företag fortsätter Investor att leverera otrolig avkastning till sina aktieägare!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *