Kategorier
Investeringar

ASML redovisar starkt nettoresultat men också lägre omsättning i Q1 2024

Halvledarteknologibolaget ASML presenterade igår kvartalsrapport för för 2024. Det var en intressant rapport som visade på både positiva och negativa sidor.

Framförallt lyckades man, trots en nedgång i omsättningen, uppnå ett nettoresultat som överträffade förväntningarna.

Minskad orderingång i Q1

Under första kvartalet minskade ASML:s omsättning med 21,6 procent till 5 290 miljoner euro, vilket var lägre än förväntningarna enligt Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5 470 miljoner euro. Denna nedgång i omsättning kan delvis tillskrivas den fortsatta osäkerheten på marknaden och effekterna av globala ekonomiska förändringar.

Högre nettoresultat

Trots den lägre omsättningen lyckades ASML ändå få ett nettoresultat på 1 224 miljoner euro, vilket överträffade analytikernas förväntningar på 1 110 miljoner euro. Detta visar att de har bra kostnadskontroll och andra operativa utmaningar under Q1.

Förbättrad bruttomarginal

En annan intressant punkt i rapporten var deras bruttomarginal som ökade till 51,0 procent jämfört med föregående år. Detta överträffade också analytikernas förväntningarna och indikerade en starkare lönsamhet för företaget.

Sämre orderingång

Den negativa delen av rapporten var orderingången som var lägre än förväntat, 3 611 miljoner euro, vilket är en nedgång på 22,0 procent jämfört med analytikerkonsensus.

Negativa guidning för Q2

En annan negativ del av rapporten var guidningen inför det andra kvartalet 2024 där de förväntar sig en försäljning mellan 5,7 och 6,2 miljarder euro, vilket också var lägre än analytikernas konsensus på 6,46 miljarder euro. Trots detta upprepar företaget sin prognos för helåret 2024 och förväntar sig en stabil försäljning jämfört med 2023.

Peter Wennink, vd och koncernchef för ASML, betonade också vikten av fortsatta investeringar under 2024 för att möta branschens krav och vara redo för framtida cykliska förändringar. Han underströk även att ASML ser 2024 som ett övergångsår och förväntar sig en starkare andra hälft, i linje med den generella återhämtningen i halvledarindustrin.

Sammanfattning kring ASML rapport för första kvartalet

Sammanfattningsvis visar ASML:s senaste kvartalsrapport på både utmaningar och möjligheter för företaget. Trots den lägre omsättningen lyckades företaget uppnå ett positivt nettoresultat och öka bruttomarginalen, vilket pekar på dess förmåga att hantera ekonomisk volatilitet och fortsätta leverera resultat till sina aktieägare.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *