Kategorier
Utdelning

Investor höjer utdelning mer än förväntat under 2024

Häromdagen gjorde jag ett inlägg om Investor och framförallt vilken utdelningshöjning vi kunde vänta oss.

Utdelning blev högre än analytikernas förväntningar

Konsensus bland analytikerna var att utdelning skulle hamna på 4,68 kr. Men Investor var än mer givmilda mot sina aktieägare och föreslog en utdelning på 4,8 kr för 2023!

Det var en ökning på nästan 10 %. På fyra år har de höjt sin utdelning med 35 %. Det är klockrent exempel på ett bolag med en positiv utdelningstillväxt!

Om vi också återinvesterar utdelningen i nya aktier har vi perfekta förutsättningar för ränta på ränta-effekten ska få arbeta effektivt. Världens åttonde underverk 😉

Utdelning kommer de betala ut i två omgångar. En gång på våren och en gång på hösten.

Tack Investor från en nöjd aktieägare!

Fler blogginlägg om utdelningar och utdelningsaktier

Du hittar fler blogginlägg här!

Ett tips är också att läsa min utdelningsguide eller nyckeltal för utdelningsaktier!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan investerar!

Kategorier
Utdelning

Förväntad utdelning för Investor AB

Blogginlägget innehåller annonslänk till Avanza Bank.

Imorgon fredag kommer Investor presentera sitt bokslut för 2023. En av punkterna som svenska folket väntar på är vilken utdelning Investor kommer presentera.

4,68 kr är förväntad utdelning

Enligt estimat från fem olika analytiker förväntas Investor presentera en utdelning på 4,68 kr. Det skulle vara en höjning på över 6 % jämfört med förgående år.

Högsta estimatet ligger på 4,90 kr, vilket skulle vara en höjning (dröm) på 11 %.

Investor har en stadig utdelningstillväxt

6 % utdelningstillväxt kanske inte låter så mycket, men tittar man ur ett längre tidsperspektiv så har Investor höjt sin utdelning med 35 % på 4 år. Jämför man det med sin egna utdelningstillväxt är det ganska stor skillnad.

Vägen till förmögenhet ligger i utdelningstillväxten!

Mitt största innehav

Investor är mitt största innehav och står för ca 25 % av min aktieportfölj. För mig är det den ultimata ”sova gott om natten”-aktien. Så årets utdelningsbeslut är lite julafton för en aktieägare!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Blogginlägget är ingen rekommendation. Gör alltid din egna analys innan du investerar i ett bolag.

Kategorier
Utdelning

5 fallgropar att undvika vid investeringar i utdelningsaktier

Investering i utdelningsaktier är en vanlig förekommande investeringsstrategi bland privatsparare. Det är också en investeringsstrategi med flera fördelar, men den främsta är den relativt stabila och passiva inkomsten den genererar över tid. Men det finns också flera fallgropar med utdelningsstrategi som många investerare missar eller bortser ifrån. 

5 utdelningsrelaterade fallgropar att undvika

Nedan har jag listat 5 vanliga fallgropar som man bör undvika när man ska investera i utdelningsaktier: 

1. Fokusera enbart på höga utdelningsandelar

Många investerare tenderar till att leta efter bolag med en hög direktavkastning. Det många missar är dock att titta på ett bolags utdelningsandel. En för hög utdelning och utdelningsandel är en varningsflagg som kan innebära att bolagets utdelning inte är långsiktigt hållbar. Det är bättre på att fokusera på bolag med lite lägre direktavkastning, men som har uppvisat en positiv trend kring att ge återkommande och ökande utdelningar.

2. Ignorerar bolagets fundamenta nyckeltal

En annan vanlig fallgrop är att många väljer utdelningsaktier enbart på dess utdelningshistorik. Även om historiken ger en bra fingervisning om bolaget är det fortfarande viktigt att analysera bolagets fundamentala nyckeltal. Framförallt viktiga nyckeltal till att kunna ge utdelning, såsom vinst, vinsttillväxt, försäljning, skuldsättning, etc. Ett bolag med dåliga fundamentala nyckeltal kan ha svårt att bibehålla samt öka sina utdelningar över tid. Det finns flera exempel på detta, exempelvis har vi Castellum och flera andra fastighetsbolag som har fått ställa in sina utdelningar pga svaga finanser. 

3. Bristande diversifiering

Att investera alla pengar i en enda utdelningsaktie eller en enda sektor kan vara väldigt riskabelt. Även om bolaget eller sektorn känns som den perfekta källan till utdelning kan omvärldsfaktorer eller bolagsspecifika händelser snabbt ändra på detta. Det har väl varit svårt att undvika fastighetsbolagens falnande gloria som utdelningssektorn nummer 1!? Därför är diversifiering väldigt viktigt för att minska risken i din utdelningsportfölj. 

En tumregel tycker jag är Aktiespararnas gyllene regler där de skriver att man bör ha minst 15-20 bolag i olika branscher/sektorer.

4. Att inte återinvestera utdelningarna

Ett vanligt misstag är också att man minskar effekten av ränta på ränta-effekten genom att man inte återinvesterar sina utdelningar i nya utdelningsaktier. Kraften i ränta på ränta bygger mycket på att du återinvesterar dina utdelningar. Då tjänar du pengar på redan intjänade pengar. För varje återinvesterad krona får du högre avkastning. Därav klassiska devisen kring snöbollen som växer sig större ju längre den rullar. Samma sak gäller med utdelningsaktier och återinvesterad utdelning. 

5. Kortsiktig i dina investeringar

En utdelningsstrategi är en strategi för den långsiktige. Vill du tjäna pengar snabbt genom snabba aktieaffärer är investeringar i utdelningsaktier fel strategi för dig. En utdelningsstrategi kräver långsiktighet där ränta på ränta-effekten arbetar för att öka värdet på din aktieportfölj över tid. 

Sammanfattning

Att investera i utdelningsaktier är lönsam investeringsstrategi, men det finns fallgropar som du måste undvika. Genom att undvika ovannämnda misstag kan du skapa effektiv utdelningsportfölj som kommer generera stabila inkomster under lång tid.

Inlägget ska inte ses som några investeringsråd utan endast information om hur jag har investerat i min aktieportfölj eller om olika aktier. Du har själv ett ansvar för att analysera en aktie innan du själv väljer att investera i aktien.

Fler inlägg kring att investera i utdelningsaktier

Nedan har jag listat flera relaterade artiklar för dig som är intresserad av utdelningsaktier:

Kategorier
Utdelning

Vanliga misstag att undvika vid investeringar i utdelningsaktier

Investeringar i utdelningsaktier kan vara en lönsam strategi för långsiktigt kapitaltillväxt och passiv inkomst. Men för att lyckas måste du undvika några vanliga misstag.

Nedan har jag listat fem vanliga misstag som du bör undvika när du investerar i nya utdelningsaktier till din aktieportfölj. Dessa är:

 • Bristande diversifiering i aktieportföljen
 • Ignorera bolagets finansiella hälsa
 • Fokusera enbart på hög direktavkastning
 • Kortsiktiga beslut
 • Dåligt påläst om bolagen i din aktieportfölj

Bristande diversifiering i aktieportföljen

Att satsa alla dina pengar i en enda utdelningsaktie eller bransch kan vara väldigt riskabelt. För att undvika stora förluster bör du sprida dina investeringar över olika branscher och bolag. Enligt Aktiespararnas gyllene regler ska du ha minst 10-15 olika bolag i 5-6 olika branscher.

Ignorera bolagets finansiella hälsa

Innan du investerar i en utdelningsaktie måste du säkerställts att bolaget har en stabil ekonomi och möjlighet att kunna betala nästa utdelning. Du ska inte heller underskatta om bolaget har gett utdelning under en längre tid. Undvik att investera i företag med vikande marginaler, sjunkande kassaflöde och stora skulder.

Fokusera enbart på hög direktavkastning

En hög utdelning kan vara väldigt lockande, men det kan också vara en varningsflagg för ett bolag. Om en aktie har en mycket hög avkastning kan det vara en indikation på att något inte står rätt till i bolaget och att investerare tror att utdelningen kan vara i fara.

Kortsiktiga beslut

Att investera i utdelningsaktier kräver tålamod. Undvik att göra kortsiktiga beslut utifrån vad som händer för tillfället på aktiemarknaden. Försök tänka långsiktigt och håll dig till din bestämda utdelningsstrategi.

Dåligt påläst om bolagen i din aktieportfölj

Din investeringsstrategi bör anpassas över tid. Utvärdera regelbundet dina utdelningsaktier och se till att de fortfarande passar din målsättning och risktolerans.

Sammanfattning

För att framgångsrikt kunna investera i utdelningsaktier är det viktigt att försöka undvika ovannämnda misstag. 

Genom att diversifiera din utdelningsportfölj, göra noggranna analyser och ha en långsiktig strategi kan du bygga en utdelningsportfölj som kommer ge en trygg och pålitlig passiv inkomst över lång tid.

Fler blogginlägg

Du kan läsa fler blogginlägg om utdelningsaktier i min blogg!

Kategorier
Utdelning

Hur hittar man pålitliga utdelningsaktier?

Att investera i utdelningsaktier är en lönsam investeringsstrategi för att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt. Men för att kunna skapa effektiv utdelningsportfölj gäller det att investera i utdelningsaktier med hållbar utdelningsstrategi och sunda finanser. 

Jag har samlat några punkter som du kan använda för att hitta pålitliga utdelningsaktier till din utdelningsportfölj:

 • Analysera ett bolags utdelningshistorik
 • Undersök bolagets utdelningsandel
 • Stabila finanser 
 • Bolagets tillväxtpotential

Läs mer om respektive punkt nedan.

Analysera ett bolags utdelningshistorik

När du har hittat ett bolag du är intresserad av att investera bör du först analysera bolagets utdelningshistorik. Ställ dig själv följande frågor:

 • Hur länge har de betalat utdelningar?
 • Har de ökat eller minskat utdelningen över tid? 
 • Hur hög utdelningstillväxt har de haft de senaste åren?
 • Om bolaget inte delade ut utdelning ett eller flera år, varför?

En stabil eller växande utdelningshistorik indikerar oftast en pålitlig utdelning.

Undersök bolagets utdelningsandel

Utdelningsandelen är förhållandet mellan företagets utdelning och vinst. 

Ju lägre detta förhållande är desto mera hållbara är utdelningen. 

En riktlinje kan vara att leta efter bolag som har en utdelningsandel på mindre än 50 %.

Stabila finanser 

Granska bolagets kassaflöde samt skulder för att klargöra hur bolaget framtid utdelningsmöjligheter ser ut.  

Ett bolag med mycket skulder har högre risk att hamna i ekonomiska svårigheter. 

Det viktigast är dock att analysera bolagets kassaflöde. Har bolaget ett starkt kassaflöde påvisar det att bolaget har bra möjligheter att kunna betala framtida utdelningar.

Bolagets tillväxtpotential

Utvärdera bolagets tillväxtpotential: 

 • Har de möjligheter att öka sin försäljning och vinster de kommande åren?
 • Har de produkter och tjänster med hög efterfrågan? 
 • Verkar de i bransch som växer eller krymper?
 • Vad har bolaget för marknadsposition? 
 • Har går det för bolagets konkurrenter?

Svaren på dessa frågor gick dig indikationer på om bolaget kan växa samt stärka sina finanser i framtiden, vilket är ett krav för att kunna öka sina utdelningar över tid. 

Hur hittar man ovan information om bolagen?

Det finns flera webbplatser och appar där du kan hitta ovannämnd info om det specifika bolaget du vill undersöka. Jag själv använder primärt Börsdata.

Sammanfattning

Nyckeln till en skapa en effektiv utdelningsportfölj är noggrannhet i analysen av bolagen du vill investera i. Annars riskerar du att investera i bolag med där risk är hög för minskande eller inställda utdelningar samt låg tillväxtpotential.

Ovannämnda steg ger dig dock en fingervisning om vad du ska analysera hos ett bolag för hitta en stabil utdelningsaktie med tillväxtpotential. 

Skapa du en diversifierad aktieportfölj som innehåller aktier som du har hittat genom att analysera ovan har du stora möjligheter att få en hög avkastning i form av både kursutveckling och utdelningar. 

Fler blogginlägg om att utdelningsaktier

Fler blogginlägg om utdelningar och utdelningsaktier hittar du i bloggen!

Kategorier
Utdelning

Vad är utdelningsaktier och varför är de bra aktier att investera i?

Utdelningsaktier är benämningen på aktier och aktiebolag som regelbundet ger utdelningar till sina aktieägare. En aktieutdelning från ett företag kan ske genom pengar, aktier eller andra varianter av tillgångar.

Anledningar till att investera i utdelningsaktier

Det finns flera anledningar till varför många investerare vill investera i utdelningsaktier. Nedan har jag sammanfattat 4 st punkter:

Stabilitet

Aktiebolag som har en historik av ge utdelningar har historiskt visa sig vara stabila aktier med bra finanser. Vanligtvis är det mogna bolag med etablerade affärsmodeller, stabila kassaflöden och historisk tillväxt. Detta gör att utdelningsaktier brukar vara stabila sin avkastningen än exempelvis tillväxtaktier som tenderar till att vara mer volatila.

Kapitaltillväxt

Syftet med att investera med utdelningsstrategi och investera i utdelningsaktier är primärt att få aktieutdelningar, men dessa aktier kan också generera aktieägarvärde i form av kapitaltillväxt likväl. 

En historiskt framgångsrik formel för aktiebolag är tillväxt inom försäljning, vinst och utdelning. Växer ett bolag inom dessa tre kategorier brukar det leda till ökade aktiekurser. 

Kassaflöde

Utdelningsaktier ger utdelningsinvesterare ett regelbundet kassaflöde. 

Genom att investera i utdelningsaktier får du löpande utbetalningar som du kan återinvestera i det befintliga aktier eller nya aktier, och på så vis öka den årliga totala aktieutdelningen från din aktieportfölj. 

Inflationsskydd

Utdelningar har historiska vara ett bra skydd mot inflation. Det beror främst på att aktieutdelningar brukar justeras för att linjera med rådande inflation i samhället. Det kan skydda dig som investerare och ditt kapital med den minskade köpkraften inflationen bidrar till. 

Risker med utdelningsaktier

Det finns dock flera risker att belysa när du investerar i utdelningsaktier.

Utdelningsaktier måste analysera noggrant för att bedöma exempelvis bolagets:

 • Vinstmarginal
 • Vinsttillväxt
 • Försäljningstillväxt
 • Kassaflöde
 • Skulder

Investerar du i bolag som har vikande trender inom ovannämnda nyckeltal finns risken att aktiebolaget inte kan behålla sin aktieutdelning och därav måste sänka eller i värsta fall dra in sin aktieutdelning.

Utöver att du som aktieägare inte få en utdelning från en aktie brukar det även påverka aktiekursen negativt.

Ett sätt att skydda sig mot negativ överraskningar är att investera i flera aktiebolag och bygga upp en diversifierad aktieportfölj. 

Fler blogginlägg

I bloggen hittar du fler liknande blogginlägg.

OBS ovan ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid din egen analys innan du investerar i en aktie.

Kategorier
Utdelning

Snart är det utdelningssäsong igen

För en utdelningsinvesterare går vi snart in i utdelningssäsong och tiden att skörda. Även om vi de senaste åren har fått fler utdelningar spridda över året är våren den mest utdelningstäta.

Ränta på ränta-effekten

Varje år blir jag lika förundrad över hur årets investeringar i aktieportföljen betalar av sig i större och större utdelningar. Allt enligt den fantastiska formeln:

Nyinvestering + återinvestering av utdelning + utdelningstillväxt = ränta på ränta

Även om man inte har så mycket pengar över varje månad för investeringar i aktieportföljen så bidrar ränta på ränta-effekten ändå till att portföljen växer exponentiellt.

Framförallt är det återinvestering och utdelningstillväxten som kommer ge raketbränsle till portföljen.

Den årliga utdelningstillväxten globalt brukar ligga på mellan 5-7 %. Jämför det med ditt lön där man sällan får en löneförhöjning på 5-7 % årligen.

Vill du veta mer om min utdelningsportfölj hittar du den här. Jag har också tagit fram en utdelningsguide där du kan läsa mer om utdelningar och utdelningsinvesteringar.

Kraften bakom snöbollseffekten

För att verkligen förstå kraften bakom snöbollseffekten så kan man lyfta fram Warren Buffett som exempel. 95 % av hans förmögenhet har skapats efter att han fyllde 65 år.

Det är helt galna siffror och svårt att själv förstå vilken kraft ränta på ränta-effekten har när snöbollen väl har satts i rullning.

Utdelningssäsongen 2023

2023 års utdelningssäsong är efterlängtad!

Det finns fortfarande många kvalitetsbolag som fortfarande är förhållandevis billiga och nedtrycka efter förra årets stora nedgång.

Som utdelningsinvesterare får man passa på att investera när aktier fortfarande är prisvärda. Det lägger grunden för en större framtida snöboll!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här >

Kategorier
Utdelning

5 nyckeltal för att hitta utdelningsaktier

Utdelningsaktier med fokus på utdelningstillväxt utgör grunden i min pengamaskin. När jag letar efter nya utdelningsaktier så använder jag primärt nedan 5 nyckeltal för att hitta stabila utdelningsaktier. 

Direktavkastning

Direktavkastningen talar om hur mycket utdelning du får i relation till aktiepriset.

Utdelningsandel

Visar ett företags utdelning i relation till vinsten. Dvs hur mycket av vinsten som delas ut till aktieägarna.

Utdelningstillväxt

Utdelningstillväxt visar den årliga procentuella ökningen av utdelning från ett företag.

Kassaflöde

Säkerställ att ett företag har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten som kan användas till utdelning.

Vinst

För att ett företag löpande ska kunna ge utdelning brukar det krävas att bolaget går med vinst.

5 nyckeltal för att utdelningsaktier

Läs mer om utdelningsaktier

Vill du läsa mer om utdelningsaktier kan jag rekommendera Marcus Hernhags bok ”Den enkla vägen bli rik på utdelningsaktier”.

Mina val av aktier ska inte ses som några investeringsråd utan endast information om hur jag har investerat i min aktieportfölj. Du har själv ett ansvar för att analysera en aktie innan du själv väljer att investera i aktien.