Kategorier
Investeringar

Djupdykning i min aktieportfölj i januari 2024

I detta blogginlägg kommer vi titta närmare på mina största innehav i aktieportfölj i januari 2024 samt dess sammansättning baserat på bransch. 

Min aktieportfölj

Nedan finner du mina största innehav just nu:

1. Investor B

Mitt största innehavet. Ett företag som inte behöver en närmare presentation. De tuffar på år efter år.

2. Ränta

En del har jag placerat på ett räntekonto för att balansera risken med mer volatila aktier.

3. Teknologijättar

Flera av de aktier som ingår i Magnificens Seven finns såklart i min aktieportfölj. Det är stora spelare inom teknologisektorn som ger stabilitet och potential för tillväxt.

 • Microsoft (4.32%)
 • Apple Inc (4.22%)
 • Nvidia (1.30%)
 • ASML Holding (0.84%)

4. Finans

Finans är också en viktig del av min aktieportfölj. Här är de största innehaven:

 • Nordea Bank (3.32%)
 • Handelsbanken (3.12%)
 • SEB (3,03%)
 • Sampo (2.25%)
 • JP Morgan Chase (1.46%)
 • Visa (0.59%)

5. Energi & Industri

Även exponering mot industri och energi är en viktig del av portföljen och för att få en bra riskspridning. Här är de största innehaven:

 • Volvo B (3.82%)
 • Equinor (3.06%)
 • Atlas Copco B (2.72%)
 • ABB (2.68%)
 • Schneider Electric (2.11%)

6. Hälsa

Hälsa är såklart också en viktig del av portföljen. Här tror jag mycket på NovoNordisk och deras läkemedel mot fetma och diabetes.

 • NovoNordisk (2.72%)
 • Pfizer (1.23%)

Reflektioner kring min aktieportfölj

Min aktieportfölj är min baby och jag är tyvärr en person som är väldigt ombytlig av mig. Men något som är viktigt för mig är trygghet och låg risk. Det försöker jag nå genom investera i stabila aktier och olika branscher. Därtill tror jag att den bidra till överavkastning i framtiden!

Det jag dock känner att jag behöver komplettera med framöver är bolag inom grön energi. Jag har mindre innehav som relaterar till vatten och vattenrening, men inte till grön energi, även om Equinor gör investeringar för grön omställning. Här tittar jag bland annat på avfallsgiganten Waste Management eller energijätten Nextera Energy. Kompletteringar mot vattensektorn är också något jag kikar närmare på, exempelvis Ecolab eller Xylem.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie!

Kategorier
Investeringar

Investor AB presenterar ett starkt resultat samt och ökad utdelning

Investmentbolaget Investor AB slår förväntningarna när de redovisar imponerande siffror för det fjärde kvartalet.

Här är en sammanfattning kring nyckeltalen samt mina reflektioner:

Substansvärde per aktie

Vid utgången av det fjärde kvartalet var det justerade substansvärdet 267 kronor, jämfört med 248 kronor i föregående kvartal och 220 kronor samma period året innan.

Investor styrka och levererar en stark ökning av substansvärdet. Det visar verkligen vilken stabil aktie som Investor är.

Totalavkastning

Investors avkastning uppgick till 12 procent jämfört med 14 procent för SIXRX avkastningsindex.

Trots något lägre än indexet är det en fortfarande i en konkurrenskraftig avkastning för en lågriskaktie.

Rörelseresultat

Deras rörelseresultat ökade till 60 276 miljoner kronor från 52 899 miljoner kronor

Ett imponerande resultat som bådar gott för oss aktieägare. Nu hoppas vi inte att marknaden viker framöver.

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,7 procent per den 31 december.

Investor har fortsatt låg skuldsättning, vilket ger finansiell stabilitet och trygghet samt möjlighet till fortsatt tillväxt.

Utdelning

Investor föreslår en utdelning på 4,80 kronor per aktie. Förväntat var 4,68 kr per aktie!

Investor forsätter sina fina utdelningstrend. De är försiktiga med sina ökningar, men hellre det än att de framöver tvingas sänka eller dra in utdelningen vid tuffare tider!

Onoterade innehav

Omsättningstillväxt på deras onoterade bolag inom Patricia Industries var 11 procent. Mölnlycke, det största innehavet, hade en organisk omsättningstillväxt på 9 procent!

Även här fortsätter Investor att briljera med onoterade innehav som fortsätter bidra med positivt resultat och tillväxt. Jag ser gärna mer förvärv inom Patricia Industries!

Det man kan konstatera om Investors 2023 är att deras totalavkastning överträffar börsen för det trettonde året i rad. Tack Investor för att ni gör det gedigna arbete ni gör. Och Johan Forsell vi kommer sakna dig vid rodret!

Fler blogginlägg

Du hittar fler liknande blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Vill du investera i en aktie behöver du först göra din egna analys!

Kategorier
Investeringar

Nyinvesteringar i fastighetsaktier

För ca 1,5 år sedan började jag avyttra mina fastighetsaktier till förmån för bankaktierna. Anledningarna var flera – räntan steg, överbelåning och korsägande. Det var helt enkelt för svårt att veta vilka som skulle kunna hantera den stigande räntan på bästa sätt. 

Allting började med SBB och slutade med Castellum

För mig började min tveksamhet till fastighetsaktier med SBB. När Ilja Batjan gick ut i DI och sa att hans fastighetsbolag skulle liknas vid ett techbolag med återkommande intäkter och att de skulle klara av att ge ökade utdelningar i 100 år framöver. Parallellt med det började Roger Akelius att köpa in sig i Castellum där en personlig favorit i Rutger Arnhult hade börjat få det lite svettigt pga av hans höga belåning i olika bolag. När Roger sedan sa tack och hej åt utdelningen i Castellum. Något som var lika säkert som julskinka på julafton. Då kände jag att nu är det dags att dra i handbromsen och invänta ränteuppgången och självsaneringen av fastighetsbranschen.

Positivare tongångar efter minskade belåningar och skuldmedvetenhet

I samband med att vår Riksbankschef Erik Thedéen berättade att han lämnar räntan oförändrad började jag att köpa på mig lite fastighetsaktier igen. En lugnare räntekurva var det jag kände som behövdes för att börja få lite positivare tongångar på börsen igen. Därtill har fastighetsbolagen haft över 1 år att se över sin ekonomiska situation och skapa tryggare balansräkningar.

Det finns ju självklart fortfarande kvar risker i flera fastighetsaktier där ute med obligationsförfall och refinansieringsutmaningar, men samtidigt så är det de tidiga investeringarna som ger största avkastningen.

Visst faastighetsaktierna kan fortfarande gå ner mer framöver, men för mig var räntebesked positivt och lugnande. 

Val av fastighetsaktier

Jag använder alltid Börsdata.se när jag letar efter aktier. Samma sak när jag screenade efter vilka fastighetsbolag jag ska köpa. 

De aktier jag har valt att så smått börja köpa in mig i är:

 • Fastighets AB Balder – Tillväxt
 • Sagax B – Tillväxt
 • Sagax D – Hög utdelning
 • Cibus – Hög utdelning
 • Nyfosa – Tillväxt

Jag ser fortfarande högre risk i Nyfosa och Cibus. Men det är en risk jag väljer att ta. Fastighets AB Balder och Sagax däremot tror jag mer på. Båda drivs av två riktiga entreprenörer i Erik Selin och David Mindus. Trots att Sagax fortfarande har en hög premie så gillar deras strategi och fastighetsportfölj. Erik Selin har jag gillat länge och tror på att han långsiktigt kommer fortsätta generera överavkastning. 

Därtill kikar jag fortsatt på Castellum, men jag är orolig över Roger Akelius planer för bolag och väljer därav att avvakta så länge. 

Fler blogginlägg

Du hittar fler liknande blogginlägg här!

Inlägget ska inte ses som några investeringsråd utan endast information om hur jag har investerat i min aktieportfölj eller om olika aktier. Du har själv ett ansvar för att analysera en aktie innan du själv väljer att investera i aktien.

Kategorier
Investeringar

Tack Charlie Munger för all inspiration och visdom

Dagen man visste var nära, men valt att ignorera kom tyvärr idag – Charlie Munger, Warren Buffetts parhäst, har gått bort. Han blev 99 år och skulle fylla 100 år 1 januari. Tack för allt Charlie Munger. Du var en sann inspirationskälla och full av visdom!

Warren Buffett har sagt många gånger att Berkshire Hathaway framgång bygger mycket investeringsstrategi som Charlie Munger implementerade.

Därtill ska det ha varit Charlie Munger som inspirerade Warren Buffett att justera sin egna investeringsstrategi till det som sedermera har blivit Warren Buffetts signum, vilket han har förklarat i ett av hans kända citat:

”It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price”

Charlie Mungers investeringsstrategi

Charlie Mungers investeringsstrategi har många likheter med Warren Buffetts, men han hade också sina egna unika tankar kring investeringar.

Nedan finns en sammanfattning du en sammanfattning kring centrala delar av Charlie Mungers investeringsstrategi:

 1. Värderingsinvesteringar: Charlie Munger var en värdeinvesterare. Han letade efter företag vars aktier handlades till ett pris som var lägre än det verkliga värdet.
 2. Kompetens om företagets verksamhet: Han betonade ofta vikten av att förstå ett företags verksamhet samt marknaden de verkade på. Enligt honom var det viktigt att bygga upp kompetens inom olika branscher för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.
 3. Riskhantering: Han var också känd för sitt fokus att minimera risk. Han förespråkade att undvika förluster och fokus ska vara att bevara kapital.
 4. Tillämpning av ”mental modell”: Charlie pratade ofta om värdet av att skapa en bred uppsättning av mentala modeller från olika discipliner. Genom att integrera insikter från olika områden kan investerare fatta bättre beslut och förstå komplexa problem.
 5. Långsiktighet: Han var också känd för sin långsiktiga syn på investeringar. Han föredrog att investera i företag med hållbara konkurrensfördelar och stabila utsikter för långsiktig tillväxt.

Mer om hans investeringsfilosofi kan du läsa i hans bok ”Poor Charlie’s Almanack”, där han delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Därtill rekommenderar jag breven till aktieägarna som Warren Buffett och han släppte årligen.

Läs mer om Charlie Munger

Du kan läsa mer om Charlie på Ränta på ränta-effekten med Charlie Munger samt Charlie Mungers 6 levnadsregler för att lyckligt liv.

Återigen tack Charlie för all inspiration! Ditt skarpa sinne kommer jag sakna!

Kategorier
Investeringar

Exxon Mobile siktar på en världens producenter av litium till bilbatterier

Innehåller annonslänk till Avanza Bank.

Den globala oljejätten Exxon Mobile kommunicerade igår (14 november) om sin första satsning utanför olja och gas på årtionden – att bli en av världens största producenter av litium till bilbatterier.

Vad är målet strategiskiftet för Exxon Mobile?

Målet är att de ska etablera en gruva i Arkansas och full litiumbrytning från 2027. Planen är att de ska producera litium för över en miljon bilbatterier per år.

Syftet ska vara att bidra och kapitalisera på det ökade behovet av internt produktion av litium i USA.

Dan Ammann, chef på Exxon Mobile, säger följande om strategiförändringen:

”We are starting here because there is an urgent need to ramp up domestic production of these critical materials”

och ”in the long term, lithium really is a global opportunity,”.

Även deras affiliateverksamhet i Kanada, Imperial Oil, har investerat i olika litium-projekt så trenden spänner sig över flera inom koncernen.

Hur ser det ut med litiumproduktionen idag?

Som det ser ut idag importeras majoriteten av litium från Australien och sydamerika, och förädlas i Kina. Men detta är något man nu i USA försöker förändra för att minska sin sårbarhet.

Mina tankar kring Exxon Mobiles litiumsatsning

Jag tycker personligen att det är ett väldigt intressant strategiskifte Exxon Mobile gör. Att använda sitt starka kassaflöde för att bredda sin verksamhet till nya tillväxtmöjligheter. Olje och gas är fortfarande en oerhört viktiga råvara i världen, men elbilsmarknadens frammarsch och behovet av att minska våra utsläpp koldioxidutsläpp har skapat en möjlighet för Exxon Mobile att skapa och etablera nya inkomstkällor. Det ger dem möjlighet att använda kassaflöde från en falnande megatrend till en ny megatrend – elektrifiering och elbilar.

Framöver ska det bli intressant att se hur deras konkurrenter Chevron och ConocoPhillips kommer agera för att säkra sin framtid omsättningstillväxt. Kassaflödet från olja och gas kommer bestå över en längre tid, så det är ju bra att de satsar det för att vidareutveckla verksamheten.

Källa: Reuters

Fler blogginlägg

Du hittar fler liknande blogginlägg här.

Kategorier
Investeringar

Bra vanor är vägen till framgång

Jag erkänner, jag är en hopplös person när du kommer till hälsosamma val och rationellt agerande. I många år har jag läst och lyssnat på självhjälpsböcker med målet att utvecklas personligt. Jag brukar också ta till mig budskapen och metoderna i böckerna och försöka tillämpa dem i mitt liv. MEN där tar det stopp. Nu är det goda vanor som gäller!

Vid en ålder av 36 år börjar jag så smått få kläm på vem jag egentligen är. Och som alla människor är jag en relativ komplex person:

 • Extrovert person men med mycket introverta drag
 • Brist på tålamod
 • Nyfiken
 • Engagerad
 • Övertron till min rationalism, utan agerar mycket på känslor
 • Riskminimerande
 • Orolig skäl

Listan fortsätter, men många av de ovannämnda attribut påverkar mig både i som människa och investerare.

Jag ska slut sätta mål

Det låter galet, men jag funderar allvarligt på att sluta sätta mål!

Varför? Det undrar både du och jag! Men grunden till detta ligger mycket i just i min oroliga skäl och brist på tålamod. Jag har inte tålamodet att arbeta mot mina mål, utan jag hinner byta mål och inriktning i livet snabbare än andra byter underkläder. Det resulterar och resulterat i mycket frustration över tiden mot mig själv.

Bara för att nämna några exempel där detta har märkts:

 • Gå ned i vikt – har ju gått sådär, vägen rör ju sig ju inte så snabbt…
 • Utdelningsinvestering – hallå, kan det inte komma fler utdelningar?
 • Löpning – varför kan jag inte springa ett marathon direkt? Just det, löparknä behöver sakta vänja sig igen

Men du tänker kanske, inga mål = inga resultat?

Det tänker jag såklart också, men tanken bakom detta har grott sedan jag läste de två helt galet bra böckerna Atomic Habits av James Clear och The Compounding Effect av Darren Hardy.

Bra vanor är vägen till framgång

Kontentan av de två ovannämnda böckerna är att bra vanor är vägen till framgång. Att du varje ta små steg för att kontinuerligt förbättra dig.

Detta linjera med både dina investeringar och livet i sig = ränta på ränta effekten!

Nu lyfter de också fram vikten av sätta mål, men vägen att ni dit är genom goda vanor.

Men det jag verkligen gillar är att små förbättringar i slutändan står för stora förändringar. Tänk bara på ränta-på-ränta effekten. Ett briljant exempel på där små ökningar till slut blir en stor förmögenhet.

Det jag också uppskattar är att det tar bort pressen från mig själv kring mål. Jag behöver enbart fokusera på vad jag ska göra varje dag så arbetar jag mot det jag verkligen vill!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Kategorier
Investeringar

Utdelningsstrategi vs tillväxtstrategi: Vilken är investeringsstrategi är rätt för dig?

Utdelningsstrategi och tillväxtstrategi är två vanliga investeringsstrategier som används av många investerare världen över. Men vilken av dessa två strategier är strategi för dig?

Under mina 15 år som ”investerare” har min investeringsstrategi pendlat mellan en utdelningsstrategi och tillväxtstrategi. Jag har haft svårt att bestämma mig vilken strategi som passar mig bäst och vad jag är mest trygg med. Slutligen tror jag att jag har landat i att ha två olika aktieportföljer, en för varje investeringsstrategi. Jag tenderar till att vilja vara trygg och riskminimerande med mina investeringar, men samtidigt tycker jag att det är spännande med tillväxtaktier då det tenderar till att hända mer kring dessa. 

Men det viktigaste som jag säga när man väljer mellan en utdelningsstrategi eller tillväxtstrategi är att ska passa dina individuella preferenser och ekonomiska mål. Glöm inte heller att din portföljstrategi kan anpassas över tid och förändras kring olika livshändelser och förändrade mål. Därtill finns ju alltid möjligheten att hitta en hybrid mellan dessa och investera i tillväxtaktier med en positiv utdelningstillväxt. 

Emellertid för att göra ett så klokt och välgrundat val bör du fundera över dina personliga mål, risktolerans och tidshorisont samt de olika karakteristika för respektive investeringsstrategi innan du väljer investeringsstrategi. 

Personliga mål

Dina långsiktiga ekonomiska mål är en av de främsta drivkrafterna bakom val av en investeringsstrategi. Om du eftersöker konstant kassaflöde för att täcka dina utgifter kan kanske en utdelningsstrategi vara mer i linje med dina ekonomiska mål. Men om ditt mål är att se dina pengar växa exponentiellt över tid och du är villig att ta mera risk kan nog en tillväxtstrategi vara mer intressant.

Risktolerans

Risk och risktolerans är en avgörande faktor när du väljer mellan en utdelningsstrategi eller tillväxtstrategi. Utdelningsaktier tenderar att vara mindre volatila och ge en stabilare avkastning över tid, vilket bör passa den som söker en lugnare resa på börsen. Men om du är beredd att ta en högre risk och kan hantera större osäkerhet, med möjligheten till potentiellt högre avkastning, kan en tillväxtstrategi vara mer lockande.

Investeringshorisont

Att besluta kring sin investeringshorisont är också viktigt att fundera över när du väger mellan de två strategierna. En utdelningsinvestering kan vara mera fördelaktiga när du närmar dig pensionsåldern alternativt om du vill säkra ett mera regelbunden kassaflöde. Däremot kräver en tillväxtstrategi oftast en längre investeringshorisont eftersom det oftast tar mera tid för tillväxtföretag att förverkliga dess potential och för deras aktiekurs att stiga.

Fördelar med en utdelningsstrategi

Nedan finner du tre fördelar med en utdelningsstrategi.

Stabilt kassaflöde

En utdelningsstrategi passar den som söker regelbundna kassaflöden och bygga en pengamaskin som ger dig passiv intäkter som du antingen kan använda för att betala räkningar eller återinvestera i nya aktier. 

Lägre volatilitet

Utdelningsaktier brukar vara mer stabila än tillväxtaktier. Det beror på att företag som ger utdelningar är mogna och har en etablerade affärsmodeller och stabila kassaflöden. 

Inflationsskydd

Utdelningar kan fungera som bra skydd och buffert mot inflation. Årliga höjda utdelningar kan parera generella prisökningar i samhället och skydda din köpkraft samt säkerställa att din avkastning minskar på grund av inflationen.

Fördelar med en tillväxtstrategi

Nedan finner du tre fördelar med en tillväxtstrategi.

Kapitaltillväxt

Om du är intresserad av att maximera långsiktig kapitaltillväxt kan en tillväxtstrategi passa dig. Tillväxtbolag tenderar till att växa snabbare än genomsnittet inom sin bransch, vilket brukar vara ett bra recept för stigande aktiekurser och högre avkastning.

Högre risk och volatilitet

Tillväxtaktier brukar vara mer volatila och ha en högre risk än utdelningsaktier eftersom de ofta befinner sig i ett tidigare skede i sin mognadsfas. Därav är omsättning- och vinsttillväxt viktigare nyckeltal, och aktierna påverkas mycket av bolagets prestationer och förmåga att växa. Därav kan en tillväxtstrategi vara mer lämpligt för investerare med en högre risktolerans som är beredda att ta större risker för att uppnå en högre avkastning.

Längre investeringshorisont

Tillväxtinvesteringar kräver ofta en längre investeringshorisont eftersom tillväxtprocessen kan ta tid att realisera. Om du har tidshorisonten och tålamodet att låta dina investeringar växa över flera år eller decennier kan tillväxtinvesteringar vara ett bra alternativ.

Mina slutsatser

Slutligen vill jag poängtera att det såklart finns fler investeringsstrategier och att du inte behöver välja enbart en strategi. Många väljer att diversifiera sin aktieportfölj och inkludera både utdelningsaktier och tillväxtaktier för att få en balans mellan kassaflöde och kapitaltillväxt. Båda strategierna har sina fördelar där en utdelningsstrategi tilltar den som vill ha lägre risk och fokusera på skapa passiva intäkter medan en tillväxtstrategi lockar med möjligheten till högre avkastning, men med högre risk. Men Valet är ditt och så länge du är trygg med din valda strategi är du på rätt väg! 

Blogginlägget ska inte ses som rådgivning utan en jämförelse mellan två olika investeringsstrategier. 

Fler blogginlägg

Tycker du att detta var ett intressant blogginlägg? Då kan jag glädja dig med att jag har fler liknande inlägg i min blogg!

Kategorier
Investeringar

Så bygger du en utdelningsportfölj från grunden

Många drömmer om en utdelningsportfölj med stabila aktier som regelbundet levererar ökade utdelningar. Men är du ny inom aktiesparande kan det vara svårt att veta vad man ska börja. 

Det finns flera aspekter du bör beakta när du ska bygga upp en utdelningsportfölj. Men målet är att skapa en diversifierad portfölj med stabila aktier, i olika branscher, som levererar ökade utdelningar över tid. 

8 steg att följa när du ska bygga en utdelningsportfölj

Nedan finner 8 steg att följa när du ska bygga en utdelningsportfölj:

1. Sätt mål & Fundera över din riskvilja

Innan du ens börjar bygga din utdelningsportfölj bör du fundera på dina mål med utdelningsportföljen samt vilken riskvilja du har. Dina mål samt riskvilja kommer påverka vilka utdelningsaktier du kommer välja längre fram till din portfölj. 

2. Välj utdelningsstrategi – Hög direktavkastning vs utdelningstillväxt

Efter att du har satt dina mål samt riskvilja bör du fundera på vilken utdelningsstrategi som passar dig bäst, antingen att investera i bolag med hög utdelning eller bolag som har hög utdelningstillväxt.

Både utdelningsstrategierna har sina för- och nackdelar.  

3. Välj ut utdelningsaktier

När du ska välja ut aktier till din utdelningsportfölj bör du leta efter bolag som har en konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter. Det är också en fördel ifall bolaget verkar i en bransch som gynnas av någon av megatrendena i samhället. 

4. Analysera bolaget

Genomför en analys av bolaget du funderar på att investera i. Leta efter bolag med stabil ekonomi, växande omsättning och vinst samt positiva kassaflöden. 

5. Utdelningsstabilitet

Det är också viktigt att analysera bolaget utdelningsförmåga över tid, således att de har tillräckligt med kassaflöde för att kunna fortsätta ge utdelningar över tid. Här bör du exempelvis undersöka kassaflöde, skulder och vinsttillväxt. 

Exempelvis har man sett många bolag som har haft för höga utdelningar som inte har kunnat hålla tidigare utdelningsnivåer och tvingats sänka sina utdelningar. 

6. Diversifiera din utdelningsportfölj

Diversifiera din aktieportfölj med att äga aktier i olika branscher för att minska din risk. Genom att diversifiera din portfölj kan du minska effekterna av enskilda branscher eller aktier får problem. 

7. Utvärdera den förväntande avkastningen i bolaget

Försök också bedöma den förväntade avkastningen för respektive aktie du vill investera i. Det kan du göra genom att analysera utdelningsandel, utdelningshistorik samt framtidsutsikter. 

Du kan även jämföra den förväntade avkastningen med att ha pengarna på banken eller investera i en räntefond för att säkerställa att avkastningen är tillräckligt hög i förhållande till risken du tar.

8. Återinvestera utdelningarna i din utdelningsportfölj

Det sista och kanske viktigaste steget är att återinvestera dina aktieutdelningar i din utdelningsportfölj.

Det är när du återinvestera dina utdelningar som ränta på ränta verkligen tar fart och din kapital växer exponentiellt.

Vill du läsa mer utdelningsaktier rekommenderar jag min utdelningsguide. Du kan även mitt läsa mitt förgående inlägg om ”Vad är utdelningsaktier och varför är de bra aktier att investera i?

Lycka till med att bygga din utdelningsportfölj!

Kategorier
Investeringar

Vad är skillnaden på operativt kassaflöde och fritt kassaflöde?

Operativt kassaflöde och fritt kassaflöde är två olika nyckeltal som används för att analysera ett företags ekonomiska stabilitet och förmåga att skapa intäkter. Men vad är skillnaden mellan dem?

Vad är operativt kassaflöde?

Operativt kassaflödet, eller nettooperativt kassaflöde, är det kassaflöde som genereras från ett företags primära verksamhet.

Du får fram det operativa kassaflödet genom att ta bort ett företags operativa kostnader för dess totala intäkter.

Det operativa kassaflödet påvisar hur bra ett företag är på att generera kassaflöde från sina huvudsakliga verksamhet.

Vad är fritt kassaflöde?

Vid en analys av det fria kassaflödet betraktar man utöver ett företags operativa kostnader även kapitalrelaterade kostnader och förändringar i rörelsekapital.

Det fria kassaflödet ger bild av ett företags förmåga att skapa kassaflödesöverskott som sedan kan användas för att investera i tillväxt, betala av skulder eller ge aktieutdelningar.

Mina tankar om kassaflöde

I korthet fokuserar det operativa kassaflödet på företagets kärnverksamhet, medan det fria kassaflödet även tar hänsyn till kapitalrelaterade utgifter för att ge en ännu mer omfattande bild av företagets kassaflöde.

Men båda nyckeltalen är viktiga för att analysera ett företags lönsamhet, finansiella förmåga och styrka att generera kassaflöde.

För mig att är det två superviktiga nyckeltal som verkligen visar ett företags ekonomiska situation. Ett positivt kassaflöde kan användas till att skapa tillväxt medan ett negativt kassaflöde är en stor varningsflagga. Så var noga med att analysera ett företags kassaflöde innan du investerar i ett företag!

Fler blogginlägg

Du kan läsa mer om kassaflöde i min blogg.

Kategorier
Investeringar

Bokrecension om ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?”

Jag har nyligen läst ut boken ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?” av Miles Beckler. Nedan kan du läsa min recension om boken.

Jag tycker att ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?” är en inspirerande och läsvärd bok som ger relativt tydlig och relevant vägledning kring att skapa passiva inkomster genom olika typer av sidoprojekt.

Men grunden för hela filosofin är:

“Help people get what they want.”

3 steg för att uppnå passiva inkomster

I boken lyfter Miles Beckler fram en tre steg som är grunden till hur du ska uppnå passiva inkomster. Dessa är TLC eller:

 • Traffic – Trafik till din kanal (organisk sök-trafik, organisk social media-trafik eller betald marknadsföring)
 • Leads – Konverteringar i dina kanaler
 • Commission – Inkomster från konverteringarna

Skapa en ”försäljningstunnel”

Ska du driva trafik via betald marknadsföring bör du skapa en sales funnel eller försäljningstunnel som konverterar och ger en positiv ROI utifrån spenderade pengar på marknadsföring.

Skapa en e-postlista

Målet med trafiken är att konvertera dessa kunder till den e-postlista som du kan fortsätta bearbeta kontinuerligt.

Miles främst tips för bygga e-postlistan är att använda en klassisk lead magnet som leder till en opt in-sida samt en serie av uppföljningsmejl.

En lead magnet kan exempelvis vara en guide, checklista, etc.

Bearbeta e-postlistan

I takt med att du bygger din e-postlista kan du optimera dina e-post och kommunikation för att få in mer commission.

Testa budskap och innehåll för att se vad som engagerar samt konverterar och driver mest commission.

Min sammanfattning av ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?”

Sammanfattningsvis är ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?” en läsvärd bok som jag tycker alla som är intresserade av att bygga upp en passiva inkomst genom olika typer av sidoprojekt. Du kommer få flera relevanta tips samt vägledning för att nå dina drömmar!

Fler blogginlägg

Du hittar fler bokrecensioner i min blogg!