Kategorier
Investeringar

Vad är skillnaden på operativt kassaflöde och fritt kassaflöde?

Operativt kassaflöde och fritt kassaflöde är två olika nyckeltal som används för att analysera ett företags ekonomiska stabilitet och förmåga att skapa intäkter. Men vad är skillnaden mellan dem?

Vad är operativt kassaflöde?

Operativt kassaflödet, eller nettooperativt kassaflöde, är det kassaflöde som genereras från ett företags primära verksamhet.

Du får fram det operativa kassaflödet genom att ta bort ett företags operativa kostnader för dess totala intäkter.

Det operativa kassaflödet påvisar hur bra ett företag är på att generera kassaflöde från sina huvudsakliga verksamhet.

Vad är fritt kassaflöde?

Vid en analys av det fria kassaflödet betraktar man utöver ett företags operativa kostnader även kapitalrelaterade kostnader och förändringar i rörelsekapital.

Det fria kassaflödet ger bild av ett företags förmåga att skapa kassaflödesöverskott som sedan kan användas för att investera i tillväxt, betala av skulder eller ge aktieutdelningar.

Mina tankar om kassaflöde

I korthet fokuserar det operativa kassaflödet på företagets kärnverksamhet, medan det fria kassaflödet även tar hänsyn till kapitalrelaterade utgifter för att ge en ännu mer omfattande bild av företagets kassaflöde.

Men båda nyckeltalen är viktiga för att analysera ett företags lönsamhet, finansiella förmåga och styrka att generera kassaflöde.

För mig att är det två superviktiga nyckeltal som verkligen visar ett företags ekonomiska situation. Ett positivt kassaflöde kan användas till att skapa tillväxt medan ett negativt kassaflöde är en stor varningsflagga. Så var noga med att analysera ett företags kassaflöde innan du investerar i ett företag!

Fler blogginlägg

Du kan läsa mer om kassaflöde i min blogg.

Kategorier
Ekonomi

Varför är kassaflöde ett viktigt nyckeltal när man analyserar en aktie?

Kassaflöde är ett viktig nyckeltal när man ska analysera en aktie. Ett företags kassaflöde ger dig insikt dess faktiska pengaflöde och förmåga skapa lönsamhet och betala sina ”räkningar”

4 anledningar att analysera kassaflödet i ett bolag

Här är 4 anledningar till varför kassaflöde är ett viktigt nyckeltal i en aktieanalys:

Lönsamhet

Kassaflödet ger en klar bild om hur lönsamt ett företag.

I redovisningen kan en vinst justerats och påverkas av olika redovisningsregler och icke-kassaflödesrelaterade redovisningsposter.

Men kassaflödet en objektiv bild av företagets förmåga att skapa pengar.

Ett positivt kassaflöde indikerar om ett företag har möjlighet att generera likvididetsöverskott, vilket de sedan kan använda till att investera för att generera tillväxt, minska sina skulder samt betala utdelningar till sina akiteägare

Betalning av skulder

Kassaflödet visar ett företags förmåga att kunna betala sina kortfristiga skulder.

Om ett företag genererar tillräckligt med pengar har de förmågan att kunna betala räkningar och lån samt andra typer av utgifter.

Om företagets kassaflöde däremot är otillräckligt eller negativt kan det indikera att ett företag inte kan hantera sina kortsiktiga betalningsåtaganden.

Investeringar

Kassaflödet visar om ett företags möjligheter att investera i olika tillväxtinitiativ, såsom nya maskiner, företag, forskning anställa fler människor etc, för att skapa långsiktigt ökade intäkter och vinster.

Ge utdelning

Kassaflödet används för att betala utdelning till företagets aktieägare.

Genom att titta på ett företags kassaflöde kan du ganska snabbt se om ett företags utdelning är hållbar.

Ett ökande kassaflöde är också en indikation på om ett företag kan öka sina utdelningar i framtiden.

Om kassaflöde

Kassaflödet bör dock inte analyseras isolerat gentemot andra nyckeltal, utan i kombination med andra nyckeltal.

Men för mig är kassaflödet en av de främsta indikatorerna kring ett företags förmåga att tjäna pengar!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Kategorier
Ekonomi

Bokrecension om ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)”

För ett par veckor sedan läste jag ut boken ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)” av Nathan Winklepleck. En intressant bok om att bygga upp en trygg framtid genom att investera i utdelningsaktier.

Boken ger dig en tydlig bild av författarens strategier och metoder för att skapa en aktieportfölj med stabila utdelningsaktier. Utöver det lyfter han fram fördelarna med att investera i utdelningsaktier och dess förmåga att skapa passiva inkomster som växer över tid.

Den perfekta investeringsstrategin

Enligt författaren ska den perfekta investeringsstrategin uppfylla fem kriterier:

 • Det ska bygga din förmögenhet över tid
 • Minimera volatilitet
 • Skapa ett stabilt kassaflöde
 • Kassaflödet ska växa snabbare än dina utgifter
 • Den ska vara enkel att förstå och följa för dig som investerare.

Trygga din framtid med utdelningsaktier

I boken förklarar författaren hur aktieutdelningar fungerar samt hur du som investerar kan skapa en stabil inkomstkälla till din pension.

Enligt författaren har utdelningar den fördelen att den betalas ut oavsett vad som händer med en akties aktiekurs.

Hans främst tips är att investera i aktiebolag med vinsttillväxt samt en lång och framgångsrik historia av att öka sina utdelningar. Bolag med utdelningstillväxt har visat sig skapa värde både genom utdelningar och det sekundärt även driver aktiekursen i en positiv riktning.

I boken får du även information om hur du analyserar och väljer ut utdelningsaktier att investera i.

Utöver det framhäver de även vikten av diversifiering och riskhantering. Att man investerar i aktier i branscher för att minska riskerna i din aktieportfölj.

Genom att ge konkreta exempel och råd om hur man analyserar och utvärderar utdelningsaktier, hjälper författaren läsarna att fatta informerade investeringsbeslut.

Bokens styrka ligger i dess praktiska tillämpning och verktyg för att hjälpa läsare att bygga upp sin egen utdelningsportfölj. Författaren delar strategier för att hitta och utvärdera utdelningsaktier, samt tips för att hantera utdelningsutbetalningar och återinvesteringar. Dessa praktiska råd gör boken användbar och tillämpbar för både nybörjare och erfarna investerare.

Sammanfattning av boken ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)”

Min sammanfattning av ”Dividend Growth Machine: How to Build a Worry-Free Retirement with Dividend Stocks (Dividend Investing)” är att det är en intressant bok för dig som är intresserad av investera i utdelningsaktier och vill bygga en trygg framtid genom stabila kassaflöden från utdelningar.

Du kommer få flera konkreta tips, verktyg och råd för att bygga upp en diversifierad aktieportfölj med utdelningsaktier.

Fler bokrecensioner

Du kan läsa fler bokrecensioner i min blogg!

Kategorier
Investeringar

Bokrecension om ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?”

Jag har nyligen läst ut boken ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?” av Miles Beckler. Nedan kan du läsa min recension om boken.

Jag tycker att ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?” är en inspirerande och läsvärd bok som ger relativt tydlig och relevant vägledning kring att skapa passiva inkomster genom olika typer av sidoprojekt.

Men grunden för hela filosofin är:

“Help people get what they want.”

3 steg för att uppnå passiva inkomster

I boken lyfter Miles Beckler fram en tre steg som är grunden till hur du ska uppnå passiva inkomster. Dessa är TLC eller:

 • Traffic – Trafik till din kanal (organisk sök-trafik, organisk social media-trafik eller betald marknadsföring)
 • Leads – Konverteringar i dina kanaler
 • Commission – Inkomster från konverteringarna

Skapa en ”försäljningstunnel”

Ska du driva trafik via betald marknadsföring bör du skapa en sales funnel eller försäljningstunnel som konverterar och ger en positiv ROI utifrån spenderade pengar på marknadsföring.

Skapa en e-postlista

Målet med trafiken är att konvertera dessa kunder till den e-postlista som du kan fortsätta bearbeta kontinuerligt.

Miles främst tips för bygga e-postlistan är att använda en klassisk lead magnet som leder till en opt in-sida samt en serie av uppföljningsmejl.

En lead magnet kan exempelvis vara en guide, checklista, etc.

Bearbeta e-postlistan

I takt med att du bygger din e-postlista kan du optimera dina e-post och kommunikation för att få in mer commission.

Testa budskap och innehåll för att se vad som engagerar samt konverterar och driver mest commission.

Min sammanfattning av ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?”

Sammanfattningsvis är ”The 7 Figure Side Hustle: Discover The Simple 3-Step Approach To Making Passive Income. What’s next?” en läsvärd bok som jag tycker alla som är intresserade av att bygga upp en passiva inkomst genom olika typer av sidoprojekt. Du kommer få flera relevanta tips samt vägledning för att nå dina drömmar!

Fler blogginlägg

Du hittar fler bokrecensioner i min blogg!

Kategorier
Investeringar

Varför investerar jag i Investor AB?

Investor AB är mitt största innehav och ett innehav jag har haft i många, många år. Men vad är anledningen till varför jag gillar Investor så mycket som aktie?

5 argument till varför jag tycker att Investor är en bra aktieinvestering för en långsiktig aktieinvesterare

Nedan har jag 5 argument till varför Investor, enligt mig, är en bra investering för den långsiktiga investaren.

Erfarenhet & Kompetens

Investor AB är ett av de mest etablerade och respekterade investmentbolagen i Sverige.

Bolaget har verkat i 100 år och har en gedigen kompetens inom olika marknader, branscher och sektorer.

Genom att investera i Investor AB får du tillgång till deras erfarenhet, nätverk och samlade kompetens, vilket kan ge dig en fördel i dina egna investeringsbeslut.

Diversifierad portfölj

Investor AB är ett investmentbolag med en bred aktieportfölj av företag inom olika marknader, branscher och sektorer. Genom att investera i Investor AB får du tillgång till en väl diversifierad aktieportfölj i en enda aktieinvestering.

Det innebär också att du sprider din risker över flera olika branscher och bolag, vilket kan minska risken för större förluster som kan förekomma då och då inom specifik branscher eller företag.

Stabila portföljbolag

Investor AB är storägare i flera framgångsrika företag, såsom ABB, Atlas Copco och SEB.

Det är välkända företag som har starka marknadspositioner och med bra tillväxt.

Genom en investering i Investor AB får du exponering mot dessa stabila företag och deras framtida potential för tillväxt.

Långsiktig placeringshorisont och strategi

Investor AB har en långsiktig investeringsstrategi och placeringshorisont.

Bolaget har under i över 100 fokuserat på långsiktig och stabil tillväxt i och för sina portföljbolag.

Detta innebär att de investerar i företag som de anser har potential att kunna utvecklas och skapa långsiktig värdetillväxt.

Stabil aktieutdelningar från Investor

Investor AB har en lång historik av stabila aktieutdelningar till sina aktieägare.

Med en investering i bolaget får du del av deras årliga aktieutdelningar. Det ger dig och dina aktieportfölj ett stabilt kassaflöde och bidrar till din aktieportföljs totala avkastning.

Under 2023 valde de exempelvis igen att höja sin utdelning. Läs mer om Investors utdelningshöjning.

Fler blogginlägg

Vill du läsa fler liknande inlägg om olika aktier? Du hittar fler i bloggen!

Obs! Detta är inget köpråd, utan information om en aktie jag uppskattar. Du måste alltid göra din egen analys innan du investerar i bolaget!

Kategorier
Investeringar

Nvidia fortsätter briljera

Vissa bolag verkar som om de alltid har förmågan att ta tidigare framgångar och addera dessa inom nya potentiella affärsområden. Halvledartillverkaren Nvidia verkar vara den typ av företag!

OBS texten nedan innehåller annonslänkar till Avanza Bank.

Kort om Nvidia

Nvidia grundades 1993 är säljer produkter inom grafik- och bildbehandling samt artificiell intelligens. 

Nvidias förmåga att utvecklas

Bolaget har visat en otrolig förmåga att utveckla sin verksamhet och positionera sig inom olika starka trender. Nedan har jag listat 

tre trender som har dominierat dessa senaste åren:

Tv-spelsboomen

Nvidia dök upp på min radar i samband med den stora tv-spelsboomen runt 2020. Då var det deras grafikkort som drev bolaget och 

dess aktiekurs till nya rekordnivåer. 

Kryptovalutor

Parallellt med tv-spelsboomen började den (galna) cryptovågen dra in över världen. Helt plötsligt var digitala valutor detta hetaste 

och det ”enligt många experter” området som skulle driva allt framåt – aktieportföljer, valutor, blockchain… ja allt.

Men som de klassiska uttrycket, det är inte guldgrävarna som blev rika under guldrushen på 1800-talet, utan bolagen som försåg dessa

med utrustning. Samma sak gäller Nvidia… Deras produkter var bland de bästa marknaden för att kunna ”mina”, skapa nya digitala valutor. 

Det fortsatte att driva på bolaget och dessa aktiekurs ytterligare. 

AI-boomen

Men 2022 dök aktiemarknaden och kryptos framfart saktades ner betänkligt pga en rad olika faktorer – exempelvis FTX bedrägliga verksamhet samt ränteuppgångar.

När man trodde att kryptovågens bedarrande skulle påverka företagets framtidsutsikter negativt kom kanske den starkaste vågen – AI!

AI driver Nvidia framåt

AI har skapat ett otroligt momentum för Nvidia. Även här är det just deras ”hakar och spadar-teknik” för AI-guldruschen som skapar omsättningstillväxt!

Vid senaste kvartalsrapporten (Q1 2023) kunde bolaget uppvisa en försäljningstillväxt på 19 % jämfört med förgående kvartal pga efterfrågan

på chip till datacenter för AI och molnverksamheter. Även om bolaget vinst gick ner med 13 % jämfört med förgående år (tack vare minskad 

efterfrågan inom gaming) så steg bolagets aktiekurs med 25 % under en rapportdagen.

Det finns många konkurrerande bolag, såsom exempelvis AMD, Intel och TSMC, som också kommer påverkas positivt av AI-boomen, men vad jag har 

läst mig till är just Nvidias produkter i framkant för just AI-tekniken. 

Apropå hackar och spadar för halvledare

Jag vill också lyfta fram holländska ASML som också är ett ”hackar och spadeföretag” för halvledarindustrin. De är tillverkar unika 

produktionsverktyg som behövs vid tillverkningen av halvledare.

Både Nvidia och ASML är en del av min Globalportfölj. Läs mer om portföljen!

Fler blogginlägg

Du hittar fler liknande blogginlägg här >

OBS detta är ingen rekommendation, utan du måste alltid göra din egen analys innan du tar egna investeringsbeslut.

Kategorier
Ekonomi

Berkshire Hathaways 20 största aktieinnehav första kvartalet 2023

Jag är ett stort Warren Buffett-fan som ni redan har märkt här i bloggen och tycker det är intressant att följa vad han hittar på i Berkshire Hathaways aktieportfölj.

Under första kvartalet så ökade han bland annat i sitt innehav i Apple, Bank of America och Occidental Petroleum Corporation. Läs mer om hans aktieportföljsförändringar under första kvartalet.

Berkshire Hathaways 20 största aktieinnehav första kvartalet 2023

Efter förändringar i aktieportföljen är nu nedan 20 aktier de största aktieinnehaven i Berkshire Hathaways portfölj:

BolagÄgandeskap av bolagetAndel av portföljen
Apple Inc5.8%47.3%
Bank of America Corp13.0%8.6%
Coca-Cola Co9.2%7.4%
American Express Company20.4%6.8%
Chevron Corporation7.0%6.1%
Occidental Petroleum Corporation24.4%3.8%
Kraft Heinz Co26.5%3.8%
Moody’s Corp13.4%2.3%
Activision Blizzard Inc6.3%1.1%
HP Inc12.3%1.1%
Davita Inc39.8%1.1%
Itochu Corporation6.2%1.0%
BYD Co. Ltd9.9%1.0%
Verisign, Inc.12.3%0.9%
Citigroup Inc2.8%0.7%
Kroger Co7.0%0.7%
Visa Inc0.4%0.6%
Mastercard Inc0.4%0.5%
Paramount Global Class B15.3%0.4%
Aon PLC2.1%0.4%
Källa är CNBC.

Det man kan konstatera är att de har samlat på sig en bred aktieportfölj med många aktieinnehav i olika branscher. Dock kan vi konstatera av de fem största innehav motsvarar dock ca 76 % av aktieportföljens totala värde.

OBS inlägget ska ej ses som rekommendation. Utan du ska alltid göra din egen analys innan du genomför en investering!

Fler blogginlägg

Du hittar fler liknande blogginlägg här!

Kategorier
Ekonomi

Förändringar i Berkshire Hathaways aktieportfölj under kvartal 2023

Berkshire Hathaways gjorde en hel del förändringar i sin aktieportfölj under kvartal 1 2023.

Oraklet från Omaha, Warren Buffett, och hans vapendragare hade sin årliga bolagsstämma i Omaha där de svarade på frågor om förgående år samt aktivitet under första kvartalet 2023.

Berkshire Hathaways uppdaterade aktieinnehav

Nedan finner du förändringar som Berkshire Hathaway har gjort i sin aktieportfölj:

Nya innehav

 • Capital One – Kreditkortspecialist – 954 miljoner dollar
 • Diageo – Spritjätte – 41 miljoner dollar

Förändringar i innehav

 • Apple – ökat på sitt innehav i teknikbolaget
 • Bank of America – ökat på sitt innehav i banken
 • Occidental Petroleum Corp – Ökat på sitt innehav i oljeproducenten
 • Chevron – Minskat sitt innehav i oljeproducenten
 • General Motors – Minskat sitt innehav i fordonstillverkaren
 • Amazon – Minskat sitt innehav i e-handlaren
 • Activision Blizzard – Minskat sitt innehav i tv-spelsjätten

Sålda innehav

 • TSMC – Tillföljd av den geopolitiska situationen mellan Kina och Taiwan har de valt att sälja aktier i bolag
 • US Bancorp – Försäljning av hela innehavet i banken
 • Bank of New York Mellon – Försäljning av hela innehavet i banken
 • RH – Försäljning av hela innehavet i inredningsbolaget

Berkshire Hathaways aktieportfölj

Vill du följa Berkshire Hathaways aktieportfölj i sin helhet rekommenderar jag CNBC:s hemsida.

Fler blogginlägg

Du hittar fler liknande artiklar i min blogg.

Kategorier
Investeringar

Ränta på ränta-effekten med Charlie Munger

Charlie Munger, Warren Buffetts partner, har en gång sagt att det svåraste för en investerare är att spara ihop till sin första miljon. Därefter kommer ränta-på-ränta effekten göra sitt!

I boken “Damn Right: Behind the Scenes with Berkshire Hathaway Billionaire Charlie Munger”, finns det ett stycke med följande som jag tycker är oerhört klokt och inspirerande om Charlie Mungers tankar om ränta på ränta-effekten:

”Charlie Munger has said that accumulating the first $100,000 from a standing start, with no seed money, is the most difficult part of building wealth. 

Making the first million was the next big hurdle. To do that a person must consistently underspend his income

Getting wealthy, he explains, is like rolling a snowball. 

It helps to start on top of a long hill, start early and try to roll that snowball for a very long time. 

It helps to live a long life.”

I ett tidigare aktieägarbrev har han också skrivet:

“The first $100,000 is a bitch, but you gotta do it. 

I don’t care what you have to do. If it means walking everywhere and not eating anything that wasn’t purchased with a coupon, find a way to get your hands on $100,000. 

After that, you can ease off the gas a little bit.”

Vikten av att spara ihop till sin första miljon kronor

Charlie Munger fokuserar mycket i texterna ovan på att du så snabbt som möjligt ska försöka spara ihop till din första miljon kronor (översatt $100,000). Det är definitivt inte är en barnlek, uppoffring och målmedvetenhet. Men när du väl har kommit dit så kommer ränta på ränta-effekten att börja arbeta för dig.

Allteftersom du låter ”snöbollen” rulla vidare kommer din aktieportfölj växa exponentiellt. I slutet av din investeringskarriär kommer du se din aktieportfölj ta gigantiska steg varje år i förhållande till din första miljon.

Räkneexmpel med ränta på ränta-effekten

Vi använder den första miljonen i ett räkneexempel för att påvisa den årliga effekten av ränta på ränta:

 • Ursprungsinvestering: 1 000 000 kr
 • Månadssparande: 1000 kr
 • Årliga avkastning: 8 %
 • Investeringshorisont: 20 år

Med ovannämnda parametrar skulle din aktieportfölj vara värd ca 5,2 miljoner kronor. Lägger vi till ytterligare 5 år i sparhorisonten kommer aktieportföljen vara värd nästan 7,7 miljoner kronor.

Efter 20 år kommer du ha fått:

 • Avkastning: ca 4 miljoner
 • Ackumulerat sparande: 240 000 kr

Den årliga snöbollseffekten kommer vara:

 • År 1: 1,09 miljoner kr
 • År 2: 1,19 miljoner kr
 • År 3: 1,30 miljoner kr
 • År 4: 1,41 miljoner kr
 • År 5: 1,52 miljoner kr
 • År 6: 1,67 miljoner kr
 • År 7: 1,82 miljoner kr
 • År 8: 1,98 miljoner kr
 • År 9: 2,15 miljoner kr
 • År 10: 2,33 miljoner kr
 • År 11: 2,53 miljoner kr
 • År 12: 2,75 miljoner kr
 • År 13: 2,98 miljoner kr
 • År 14: 3,23 miljoner kr
 • År 15: 3,50 miljoner kr
 • År 16: 3,80 miljoner kr
 • År 17: 4,11 miljoner kr
 • År 18: 4,46 miljoner kr
 • År 19: 4,83 miljoner kr
 • År 20: 5,22 miljoner kr

Jämför vi avkastningen per år mellan år 1 och år 20 så har vi gått från en årlig avkastning på ca 80 000 kr till 386 000 kr.

Det visar tydligt på hur mycket snabbar snöbollen rullar för varje år!

Hur ränta på ränta-effekten har hjälpt Warren Buffett

Som ett bevis på kraften i ränta på ränta-effekten kan vi också ta Charlie Mungers vapendragare Warren Buffett. Han blev miljadär som 56 åring 1986, men idag är han god för över 112 miljarder dollar.

Således har mer än 99 % av hans förmögenhet skapats och byggts upp under de senaste 35 åren.

Det är kraften i det som Albert Einstein valde att kalla världens åttonde underverk – ränta på ränta-effekten!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här >

Kategorier
Personlig utveckling

Charlie Mungers 6 levnadsregler för att lyckligt liv

Warren Buffetts vapendragare, Charlie Munger, har 6 levnadsregler för ett lyckligt liv.

Jag läste en intressant artikel om Charlie Mungers 6 levnadsregler i livet.

För mig som har följt Charlie Munger och Warren Buffett och deras levnadsglada sätt att leva och utvecklas, i hög ålder, var jag tvungen att kasta mig över artikeln.

Charlie Mungers 6 levnadsregler

Även i vanliga livet har Charlie Munger väldigt sunda levnadsregler som han lever efter:

 1. Var inte avundsjuk
 2. Reta dig inte på andra människor
 3. Var glad – försök släpp negativa tankar
 4. Gör bara ”affärer” med pålitliga personer
 5. Arbeta med det du är bra på
 6. Överspendera inte – slösa inte på din lön

Därtill anser han att nummer 6 är extra viktig för dig som investerare. Han menar på att du ska vara försiktig med att investera med lånade pengar/krediter.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg i min blogg.