Kategorier
Investeringar

Warren Buffetts Berkshire Hathaway ser ökande vinsttrend och rekordkassa under första kvartalet 2024

Warren Buffetts och hans Berkshire Hathaway fortsätter att imponera på investerare världen över. Första kvartalet för 2024 gav inga tecken på att det skulle förändras.

Berkshire Hathaway redovisade ett ökat rörelseresultat

Berkshire Hathaway redovisade en imponerande ökning av sitt rörelseresultat under första kvartalet med hela 39 procent jämfört med samma period året innan. Resultatet i sin helhet landade på imponerande 11,22 miljarder dollar (8,07 miljarder euro).

Berkshire Hathaway jättekassa

Det är dock inte bara vinsten som imponerar, utan även den enorma kassaackumulationen som Berkshire Hathaway har arbetet på de senaste åren. Med en kassa på cirka 189 miljarder dollar har de en stark finansiell position och möjlighet att kunna göra ett större förvärv, vilket Warren Buffett också hintade om att de kikar på. Kassan ökat från 167,6 miljarder dollar som den var vid utgången av fjärde kvartalet.

Vid årets årsstämma betonade Buffett vikten av att hantera kassareserverna med omsorg och endast göra investeringar som erbjuder låg risk och hög avkastning. Denna försiktiga inställning till kapitalallokering har varit en av Buffetts signaturstrategier genom åren och har varit en avgörande faktor för Berkshires framgång.

En intressant aspekt av Berkshires senaste rapport är den minskade ägarandelen i Apple, ett av Buffetts flaggskeppsinvesteringsobjekt. Berkshire har minskat sitt ägande med 13 procent, vilket har väckt viss uppmärksamhet bland investerare och analytiker. Buffett indikerade att denna minskning var delvis skattebetingad, med hänsyn till de betydande vinster som Berkshire hade uppnått med sin Apple-investering. Han antydde också att försäljningen kan bero på en önskan att undvika potentiellt högre skatter i framtiden, särskilt med tanke på det amerikanska budgetunderskottet.

Minskat ägande i Apple

Under första kvartalet har de Berkshire Hathaway minskat sin exponering mot Apple, vilket har fått många, även jag, att fundera på deras syn på Apple. Men under årsstämman så var Warren Buffett tydlig med att han fortfarande ser stora värden i Apple. Han sa också att det är ”extremt sannolikt” att Apple förblir Berkshires största innehav vid utgången av 2024.

Han sa också att Apple tillsammans med American Express och Coca-Cola också är bolag som han ser som nyckelinnehav och att det skulle behöva ske större bolagsförändringar för att ändra denna syn!

Sammanfattning

Sammanfattningsvis visar Berkshire Hathaways senaste resultat på en fortsatt framgångsrik period för Warren Buffett och hans team. Med en robust kassa och en strategiskt diversifierad portfölj fortsätter Buffett att vara en av de mest inflytelserika och respekterade investerarna i världen.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Kategorier
Investeringar

Investera i världens bästa bolag med The Star Principle

Som investerare har jag ständigt varit jakt efter nya strategier (jag vet, ej det bästa för långsiktigt värdeskapande) för att maximera avkastningen på mina investeringar. Jag har testat Utdelningsstrategi, Momentumtrading, Värdeinvestering, men aldrig känt att jag har hittat rätt och haft rätt känsla kring mina innehav. Det har alltid känts som om jag har missat något och tappat mot index långsiktigt.

Men nyligen läste jag en otrolig bok, ”The Star Principle”, av Richard Koch.

Investeringsstretegin som Richard Koch skriver om i sin bok har fått mig att omvärdera hur jag tänker kring investeringar och vilka företag jag väljer att placera mina pengar i.

Nedan kommer jag dela med mig av principerna bakom denna strategi och dess fördelar samt vilka innehav jag har investerat i just nu!

Principerna bakom ”The Star Principle”

1. Ledande position inom en nisch

Enligt Koch är det avgörande att investera i bolag som är ledande inom sina nischer, även om marknaden i sig kan vara liten.

Att vara en stjärna inom sin nisch innebär att företaget kan generera betydande vinster och överträffa konkurrenterna.

2. Fokus på tillväxt

En annan viktig princip är att investera i företag som prioriterar tillväxt. Genom att ha en aggressiv tillväxtstrategi kan företag öka sin marknadsandel och därigenom öka sin lönsamhet.

3. Undvik mediokra företag och mättade marknader

Koch varnar för att investera i mediokra företag eller företag som befinner sig i mättade marknader. Att investera i sådana företag kan leda till låg avkastning eller till och med förluster på lång sikt.

Fördelarna med ”The Star Principle”

1. Hög avkastning på investeringar

Genom att följa ”The Star Principle” kan jag förvänta mig hög avkastning på mina investeringar.

Därtill minskar risken med att investera i ledande företag inom sina respektive nischer att jag minskar risken för att mina investeringar ska gå dåligt.

2. Minskad risk

En av de främsta fördelarna med denna strategi är att den minskar risken för investerare. Genom att välja företag med en stark position inom sina marknader minskar risken för att investeringarna ska gå förlorade.

3. Långsiktig tillväxtpotential

Slutligen ger ”The Star Principle” mig möjligheten att dra nytta av långsiktig tillväxt och ökad lönsamhet över tid. Genom att investera i företag med en stark tillväxtstrategi kan jag se fram emot att se mina investeringar växa år efter år.

Mina innehav just nu enligt Star Principle

Nedan har finner du de bolagen som finns i min aktieportfölj just nu:

 • Alphabet Inc
 • Apple Inc
 • ASML Holding NV
 • Atlas Copco B
 • Epiroc B
 • Handelsbanken B
 • Investor B
 • Meta Platforms Inc
 • Microsoft Corp
 • Nordea Bank
 • Novo Nordisk
 • Schneider Electric SE
 • SEB A
 • Volvo B

Jag har valt att investera i både Sverige och utlandet. Största innehaven är svenska, Investor och Volvo. Men mitt tredje största innehav är Microsoft.

Bolagen är verksamma i olika nischer och både lokala och globala i sin verksamhet. Men det som gemensamt för dem är att de är dominanta inom sin nisch.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har ”The Star Principle” förändrat mitt synsätt på investeringar och gett mig en ny strategi för att maximera avkastningen på mina investeringar. Genom att fokusera på att investera i ledande företag inom sina nischer och undvika mediokra företag och mättade marknader, känner jag mig mer trygg och förväntansfull inför framtiden för mina investeringar.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Kategorier
Investeringar

Intuitive Surgical rapporterade ett starkt första kvartal för 2024

Intuitive Surgical, en ledande aktör inom robotkirurgi, gav igår en imponerande rapport för det första kvartalet. Deras resultat överträffade förväntningarna på flera plan!

Stark tillväxt och ökad omsättning

Under det första kvartalet steg Intuitive Surgicals omsättning med 11,2 procent, vilket var i linje med analytikerkonsensus. Denna tillväxt återspeglar företagets fortsatta framgång och efterfrågan på sina innovativa produkter inom medicinsk teknik.

Ökning av antalet installationer

Intuitive Surgical rapporterade också en imponerande ökning av antalet globala da Vinci-system med cirka 16 procent jämfört med föregående år.

Dessutom installerades 313 nya da Vinci-kirurgiska system under kvartalet, vilket bekräftar företagets ställning som ledare inom robotassisterad kirurgi. Den installerade basen av da Vinci-system ökade också markant till 8 887 system, en ökning med 14 procent jämfört med föregående år.

Överträffar analytikernas resultatförväntningarna

Intuitive Surgical levererade inte bara en imponerande tillväxt i omsättningen utan överträffade även förväntningarna när det gäller resultat per aktie. Med ett justerat resultat per aktie på 1,50 dollar, vilket var högre än förväntat, visar företaget på sin förmåga att effektivt driva sin verksamhet och generera lönsamhet för sina aktieägare.

Sammanfattning om Intuitive Surgicals kvartalsrapport för första kvartalet 2024

Intuitive Surgicals imponerande resultat för det första kvartalet 2024 visar på företagets förmåga att driva tillväxt och lönsamhet. Med sin banbrytande teknik och ledande position inom robotassisterad kirurgi förväntas Intuitive Surgical fortsätta att vara en framstående aktör inom robotkirurgi.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Kategorier
Investeringar

TSMC rapporterar stark tillväxt under första kvartalet för 2024

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), världens största tillverkare av halvledare, presenterade idag resultat för det första kvartalet 2024.

De hade ett imponerande kvartal drivet av den ökande globala efterfrågan på mikrochips, framförallt inom smartphones till AI-teknik.

Ökad nettovinst och tillväxt

TSMC rapporterade en nästan 9 procentig ökning av nettovinsten för det första kvartalet 2024. Det påvisar deras otroliga tillväxt och den avgörande roll företaget har inom halvledarbranschen i hela världen.

Ökande intäkter och positiva prognoser

Intäkterna för det första kvartalet ökade också med 13 procent jämfört med föregående år. De förväntar sig också en 27,6 procentig ökning av intäkterna under det andra kvartalet

Fortsatt dominans inom tillverkning avancerad chip-tillverkning

TSMC:s position som ledare inom avancerad chip-tillverkning är fortfarande ohotad. De tillverkar fortfarande hälften av världens produktion av kiselchips. De har också väldigt prominenta kunder, bland annat Apple och Nvidia, vilket också påvisar deras status som en viktig leverantör inom det globala tekniska ekosystemet.

Geografisk expansion

Trots deras dominans har TSMC utmaningar, särskilt när det gäller den geografiska koncentrationen av sina produktionsanläggningar på Taiwan. Framförallt är det hot från Kina och jordbävningar som gör att de har tagit fram ganska ambitiösa expansionsplaner, bland annat genom att bygga en ny fabrik i USA och Japan.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Kategorier
Investeringar

Nordea Bank överträffar förväntningarna och levererar ett starkt första kvartal för 2024

Nordea Bank presenterade idag sitt kvartalsresultat för första kvartal 2024. En riktig pangrapport och en imponerande inledning på året. Trots den stökiga omvärlden lyckades de bibehålla en stabil affärsaktivitet och överträffade förväntningarna på flera delar.

Starka intäkter och rörelseresultat

Nordea redovisade totala intäkter på 3 085 miljoner euro, vilket låg i linje med analytikerkonsensus. Rörelseresultatet var högre än förväntat och uppgick till 1 763 miljoner euro, en ökning med 12,2 procent jämfört med föregående år.

Stabil affärsaktivitet och lönsamhet

Frank Vang-Jensen, Nordeas VD, uttryckte stark tillfredsställelse över det starka resultatet och betonade bankens fokus på att upprätthålla en stark lönsamhet. Trots utmaningar som löneinflation och ökade affärsaktiviteter, lyckades Nordea hålla koll på sina kostnader, vilket resulterade i en minskning med 9 procent jämfört med föregående år.

Framtidsutsikter och prognos för 2024

Nordea upprepade sin prognos gällande avkastningen på eget kapital för 2024 och siktar mot en avkastning som överstiger 15 procent för hela året.

Sammanfattning av Nordeas första kvartalsrapport för 2024

Nordea Bank hade ett riktigt fin första kvartal, med starka intäkter, ökat rörelseresultat och en stabil affärsaktivitet. Detta trots utmanande omvärld!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Kategorier
Investeringar

Investor AB levererar tillväxt under första kvartalet 2024

Investor AB, Sveriges största investmentbolag, rapporterade idag resultatet för första kvartalet 2024. Investor fortsätter på inslagen linje och rapporterar fin tillväxt under årets första månader!

Rekordhög tillväxt för substansvärdet

En av de mest anmärkningsvärda prestationerna under det första kvartalet är den betydande ökningen av det justerade substansvärdet, till 915 miljarder kronor, vilket är en imponerande ökning med 12 procent jämfört med föregående kvartal.

Tillväxten har drivits genom starka prestationer över samtliga affärsområden, vilket tydligt visar på Investors förmåga att skapa värde och generera avkastning åt sina aktieägare.

Starka resultat från alla tre affärsområdena

Under det första kvartalet noterade Investor en totalavkastning på ca 15 procent, jämfört med 8 procent för SIXRX.

Investors noterade bolag levererade en imponerande totalavkastning om 10 procent.

De onoterade innehaven i Patricia Industries, levererade dock ännu bättre och nådde en totalavkastning på 18 procent.

Mölnlycke, ett av Investors större dotterföretag inom Patricia Industries, rapporterade en organisk omsättningstillväxt om 5 procent, vilket bevisar dess fortsatta tillväxt och framgång på marknaden.

Finansiell styrka och låg skuldsättning

Investor visar också på en stabil finansiell styrka, med en nettoskuldsättningsgrad på endast 0,8 procent. Deras bruttokassan uppgår till 32 miljarder kronor.

Det är skönt att Investor har byggt en finansiell stabilitet och stark grund för fortsatta investeringar i sina portföljbolag.

Sammanfattning om Investors första kvartal för 2024

Investor AB fortsätter att visa upp en imponerande tillväxt och starka resultat under det första kvartalet 2024. Med fokus på värdeskapande och stöd till sina företag fortsätter Investor att leverera otrolig avkastning till sina aktieägare!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Kategorier
Investeringar

ABB levererar starkt första kvartal för 2024 med höjda marginalprognosen

Kraft- och automationsjätten ABB rapporterade idag kvartalsresultat för första kvartal – en riktig pangrapport!

Trots att omsättningen inte riktigt nådde upp till analytikernas förväntningarna var det operativa EBITA-resultatet en bra bit över förväntningarna.

ABBs VD Björn Rosengren uttryckte stark tillfredsställelse över det starka resultatet och lyfte fram den rekordhöga marginalen och det starka kassaflödet som positiva tecken inför framtiden. Som ett resultat av den positiva utvecklingen höjer företaget nu sin marginalprognos för året.

Ökat EBITA-resultat och marginal

Det operativa EBITA-resultatet landade på 1 417 miljoner dollar, vilket överträffade Bloombergs analytikerkonsensus med imponerande 3,5 procent. Den justerade EBITA-marginalen ökade också markant till 18,0 procent, vilket visar på ABB:s fortsatta förmåga att förbättra sin lönsamhet.

Lägre orderingång men bättre än förväntat

Även om orderingången minskade något jämfört med föregående år, visade den dock ändå en positiv trend jämfört med analytikerkonsensus. Det bör tyda på att det finns ett fortsatt starkt intresse för ABB:s produkter och tjänster och att en vikande marknad inte ännu syns i rapporterna.

Sammanfattning om ABBs första kvartalsrapport för 2024

Sammanfattningsvis kan man säga att ABB:s senaste kvartalsresultat var riktigt bra med framförallt högre lönsamhet. Därtill guidar bolaget att de under andra kvartalet kommer ha en fortsatt tillväxt i intäkterna och en marginell förbättring av den operativa EBITA-marginalen jämfört med det första kvartalet. Kan de leverera på det blir jag tacksam som aktieägare!

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Kategorier
Investeringar

Volvo levererar en stark rapport för första kvartalet 2024

Idag släppte Volvo sin delårsrapporten för första kvartalet för 2024. Ett kvartal där Volvo lyckas överträffar förväntningarna trots vissa utmaningar på marknaden och leverera en stabil omsättning och ökad lönsamhet under perioden.

Marginellt minskad omsättning

Under första kvartalet 2024 minskade Volvo’s omsättning marginellt med endast 0,1 procent till 131 177 miljoner kronor, jämfört med förväntningarna enligt Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 128 952 miljoner kronor. Trots den lilla nedgången visar detta på företagets förmåga att bibehålla en stadig intäktsström trots utmanande marknadsförhållanden.

Martin Lundstedt, VD för Volvo, kommenterade att efterfrågan under första kvartalet fortsatte att normaliseras på goda nivåer på många av bolagets marknader. Det fakturerade priset ökade också, främst tack vare tidigare genomförda prishöjningar som fortsatte att påverka företagets lönsamhet positivt.

Ökat rörelseresultatet

Rörelseresultatet för första kvartalet blev 18 159 miljoner kronor, en ökning med 5,2 procent jämfört med föregående år, och rörelsemarginalen steg till 13,8 procent jämfört med 13,1 procent året innan. Det justerade rörelseresultatet överträffade också förväntningarna, vilket ytterligare stärkte företagets ekonomiska prestanda under perioden.

Ökat resultat och avkastning på sysselsatt kapital

Volvo rapporterade även en ökning av resultatet före skatt till 18 442 miljoner kronor och nettoresultatet till 14 103 miljoner kronor under det första kvartalet 2024. Det operativa kassaflödet inom industriverksamheten förbättrades avsevärt till 8,9 miljarder kronor, drivet av en effektiv lagerhantering, och avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 37,7 procent.

Sammanfattning kring Volvos kvartalsrapport för Q1 2024

Trots vissa utmaningar på marknaden, speciellt i Europa och Indien, där Volvo justerar sina prognoser för lastbilsförsäljningarna för 2024, visar den senaste delårsrapporten på företagets förmåga att anpassa sig till föränderliga förhållanden och fortsätta leverera stabila resultat till sina aktieägare. Med en stark ledning och fokus på effektivitet och innovation ser framtiden ljus ut för Volvo.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Kategorier
Investeringar

ASML redovisar starkt nettoresultat men också lägre omsättning i Q1 2024

Halvledarteknologibolaget ASML presenterade igår kvartalsrapport för för 2024. Det var en intressant rapport som visade på både positiva och negativa sidor.

Framförallt lyckades man, trots en nedgång i omsättningen, uppnå ett nettoresultat som överträffade förväntningarna.

Minskad orderingång i Q1

Under första kvartalet minskade ASML:s omsättning med 21,6 procent till 5 290 miljoner euro, vilket var lägre än förväntningarna enligt Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5 470 miljoner euro. Denna nedgång i omsättning kan delvis tillskrivas den fortsatta osäkerheten på marknaden och effekterna av globala ekonomiska förändringar.

Högre nettoresultat

Trots den lägre omsättningen lyckades ASML ändå få ett nettoresultat på 1 224 miljoner euro, vilket överträffade analytikernas förväntningar på 1 110 miljoner euro. Detta visar att de har bra kostnadskontroll och andra operativa utmaningar under Q1.

Förbättrad bruttomarginal

En annan intressant punkt i rapporten var deras bruttomarginal som ökade till 51,0 procent jämfört med föregående år. Detta överträffade också analytikernas förväntningarna och indikerade en starkare lönsamhet för företaget.

Sämre orderingång

Den negativa delen av rapporten var orderingången som var lägre än förväntat, 3 611 miljoner euro, vilket är en nedgång på 22,0 procent jämfört med analytikerkonsensus.

Negativa guidning för Q2

En annan negativ del av rapporten var guidningen inför det andra kvartalet 2024 där de förväntar sig en försäljning mellan 5,7 och 6,2 miljarder euro, vilket också var lägre än analytikernas konsensus på 6,46 miljarder euro. Trots detta upprepar företaget sin prognos för helåret 2024 och förväntar sig en stabil försäljning jämfört med 2023.

Peter Wennink, vd och koncernchef för ASML, betonade också vikten av fortsatta investeringar under 2024 för att möta branschens krav och vara redo för framtida cykliska förändringar. Han underströk även att ASML ser 2024 som ett övergångsår och förväntar sig en starkare andra hälft, i linje med den generella återhämtningen i halvledarindustrin.

Sammanfattning kring ASML rapport för första kvartalet

Sammanfattningsvis visar ASML:s senaste kvartalsrapport på både utmaningar och möjligheter för företaget. Trots den lägre omsättningen lyckades företaget uppnå ett positivt nettoresultat och öka bruttomarginalen, vilket pekar på dess förmåga att hantera ekonomisk volatilitet och fortsätta leverera resultat till sina aktieägare.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie! 

Kategorier
Investeringar

Djupdykning i min aktieportfölj i januari 2024

I detta blogginlägg kommer vi titta närmare på mina största innehav i aktieportfölj i januari 2024 samt dess sammansättning baserat på bransch. 

Min aktieportfölj

Nedan finner du mina största innehav just nu:

1. Investor B

Mitt största innehavet. Ett företag som inte behöver en närmare presentation. De tuffar på år efter år.

2. Ränta

En del har jag placerat på ett räntekonto för att balansera risken med mer volatila aktier.

3. Teknologijättar

Flera av de aktier som ingår i Magnificens Seven finns såklart i min aktieportfölj. Det är stora spelare inom teknologisektorn som ger stabilitet och potential för tillväxt.

 • Microsoft (4.32%)
 • Apple Inc (4.22%)
 • Nvidia (1.30%)
 • ASML Holding (0.84%)

4. Finans

Finans är också en viktig del av min aktieportfölj. Här är de största innehaven:

 • Nordea Bank (3.32%)
 • Handelsbanken (3.12%)
 • SEB (3,03%)
 • Sampo (2.25%)
 • JP Morgan Chase (1.46%)
 • Visa (0.59%)

5. Energi & Industri

Även exponering mot industri och energi är en viktig del av portföljen och för att få en bra riskspridning. Här är de största innehaven:

 • Volvo B (3.82%)
 • Equinor (3.06%)
 • Atlas Copco B (2.72%)
 • ABB (2.68%)
 • Schneider Electric (2.11%)

6. Hälsa

Hälsa är såklart också en viktig del av portföljen. Här tror jag mycket på NovoNordisk och deras läkemedel mot fetma och diabetes.

 • NovoNordisk (2.72%)
 • Pfizer (1.23%)

Reflektioner kring min aktieportfölj

Min aktieportfölj är min baby och jag är tyvärr en person som är väldigt ombytlig av mig. Men något som är viktigt för mig är trygghet och låg risk. Det försöker jag nå genom investera i stabila aktier och olika branscher. Därtill tror jag att den bidra till överavkastning i framtiden!

Det jag dock känner att jag behöver komplettera med framöver är bolag inom grön energi. Jag har mindre innehav som relaterar till vatten och vattenrening, men inte till grön energi, även om Equinor gör investeringar för grön omställning. Här tittar jag bland annat på avfallsgiganten Waste Management eller energijätten Nextera Energy. Kompletteringar mot vattensektorn är också något jag kikar närmare på, exempelvis Ecolab eller Xylem.

Fler blogginlägg

Du hittar fler blogginlägg här!

Obs ingen rekommendation! Gör alltid din egna analys innan du investerar i en aktie!