Världens bästa aktieportfölj

Världens bästa aktieportfölj är mitt försök att skapa och bygga en aktieportfölj som består av de bästa aktiebolagen i världen.

Det finns ju såklart många sätt att bygga en aktieportfölj som består av världens bästa aktiebolag. Vilka bolag som kvalificerar sig som några av de bästa bolagen i världen är mycket tycke och smak samt vad man fokuserar i sin urvalsprocess.

Men när jag har valt ut bolag har jag valt att utgå från Richard Koch bok The Star Principle och egna filter på Börsdata.se.

Världens bästa aktiebolag

Aktierna som, i mitt tycke, är några av världens bästa aktiebolag och som finns i min aktieportfölj är:

Kriterier för världens bästa aktieportfölj

Mina kriterier för att välja ut bolag till portföljen bygger mycket på Richard Kochs tankar som han lyfter fram i sin bok Star principles.

I den fokuserar han på två saker:

 1. Investera i branscher med tillväxt, gärna över 10 % per år
 2. Investera i det ledande bolaget i den branchen/nischen.

Kombinationen av att investera i en tillväxtbransch med ett marknadsledande bolag ger en positiv ränta på ränta-effekt.

Fördelen med att marknadsledande bolag är att de kan ta högre priser än sina konkurrenter, vilket vanligtvis ger höga vinster och stabila kassaflöden.

Det är också viktigt för mig att undersöka varför ett bolag också är marknadsledande. Som Warren Buffett hade uttryckt det, vilka vallgravar har dem. Har de exempelvis ett starkt varumärke, innovationsförmåga, kompetens, nätverkseffekter eller patent.

I min investeringsfilosofi fokuserar jag primärt på bolaget. Även om branschen som företaget verkar i är viktigt tror jag fortfarande att du kan hitta bolag med stabil eller hög tillväxt trots att branschen i helhet växer.

Mästarportöljens fokus

Val av aktier till mästarportföljen gör jag baserat på följande kriterier:

 • ROA – Senaste
 • ROIC – Senaste
 • ROIC – Årlig tillväxt 5år
 • Omsättningstillväxt – Årlig tillväxt 5år
 • Vinsttillväxt – Årlig tillväxt 5år
 • Vinstmarginal – Senast
 • Vinstmarginal – Årlig tillväxt 5 år
 • Fritt kassaflöde / Aktie – Årlig tillväxt 5år
 • Fritt kassaflödes-marginal
 • Rörelsekapital/Långsiktiga skulder
 • Nettoskuld
 • Skuldsättning – Senast
 • Soliditet – Senaste
 • EV/EBIT – Senast
 • EV/EBIT – Snitt 5 år
 • P/E – Senast
 • P/(E)x – Senast
 • PEG – Senaste
 • Ordinare direktavkastning
 • Utdelningstillväxt – Årlig tillväxt 5år
 • Utdelningsandel – Senaste
 • Enterprise value – Tillväxt 1 år
 • Kassa per aktie
 • Kassa / Totala tillgångar
 • Relativ utveckling mot börsen – Årlig tillväxt 5år
 • Kassaflöde/Aktiekurs

Jag undviker helst att investera i bolag som ännu inte gör vinst eller har ett positivt kassaflöde då jag tycker det är svårt att avgöra om deras framtida potential att kunna nå dit.

Fler aktieportföljer

Du hittar fler aktieportföljer här >

Inlägget ska inte ses som några investeringsråd utan endast information om hur jag har investerat i min aktieportfölj eller om olika aktier. Du har själv ett ansvar för att analysera en aktie innan du själv väljer att investera i aktien.