Momentumportföljen

I Momentumportföljen investerar jag i bolag som ligger i en positiv trend (över MA200) med målet att skapa en överavkastning gentemot OMXPI.

Glidande medelvärde över 200 dagar (MA200)

Mitt primära nyckeltal när jag letar efter bolag till momentumportfölj är glidande MA200.

Hur räknar man ut MA200?

MA200 räknas ut genom att du tar samlade värdet på aktiekurserna över de senaste 200 dagarna och dela detta på 200.

Om en aktie handlas över MA200, således att dagskursen för en aktie är högre än medelvärdet för 200 dagar, anses detta vara en köpsignal. En aktie anses då ligga i en positiv eller stigande trend.

Samma gäller för säljsignal, men att dagskursen för en aktie är lägre än MA200. Då anses aktien liggande i en negativ eller fallande trend.

Investerar i bolag som är i en positiv trend

Jag letar efter bolag som ligger i en positiv trend och där aktiekursen handlas över MA200.

Men för att välja ut bolag jag investerar i har jag skapat upp en bevakningslista till Momentumportföljen med bolag som uppfyller följande villkor:

  • Stabila vinster
  • Positiv vinsttillväxt
  • Positiv omsättningstillväxt
  • Positiva kassaflöden
  • Låg skuldsättning
  • Ger utdelning

Bolag som uppfyller ovan nyckeltal är i grunden stabila bolag som jag känner mig trygg med att äga.

Varför vill jag äga aktier som handlas över MA200 i Momentumportföljen?

För mig är MA200 en indikator över hur bolaget har presterat de senaste 200 dagarna.

Jag vill i grunden investera i fundamentalt starka bolag där bolagets underliggande tillväxt driver aktiekursen uppåt. Det brukar resultera i att bolagets aktiekurs handlas över MA200.

Om bolaget går in i fundamental negativ period så brukar detta resultera att bolaget handlas under MA200. Då väljer jag att sälja aktien. När en aktiekurs går under MA200 brukar det vara en indikator på att vi har en negativ period framför oss.

Då låter jag hellre ett annat bolag med en positivare trend ta över stafettpinnen i portföljen.

Jag har under alldeles för många år sålt mina vinnare för att investera bolag som har gått ned mycket då min uppfattning har varit att bolaget är ”billigt”. Men majoriteten av gångerna har aktien fortsatt ned att jag har fortsatt förlora mer pengar. Hade jag istället plockat bort förlorarna och låtit vinnarna löpa så hade avkastningen sett helt annorlunda ut. I de fallen hade MA200 hjälpt mig att sanera bland förlorarna och behållet vinnarna.

När jag tittar på historiken i Avanza kan jag dessvärre hitta många jättebra investeringar där jag har sålt bolaget alldelesssss för tidigt till förmån för ”billiga” bolag, exempelvis Apple, Microsoft, Avanza och Creades från 2015. Jag vill inte ens veta vad avkastningen hade varit på dessa idag!

Med Momentumportföljen hoppas jag kunna skapa överavkastning mot index samtidigt som jag investerar i fundamentalt starka bolag som jag tror på över tid.

Aktieinnehav i Momentumportföljen

Nuvarande innehav i Momentumportföljen hittar du i bloggen.

Fler aktieportföljer

Du hittar mina andra aktieportföljer här.