Aktieportföljer

Sparande i aktier har under många år varit min ett av mina största intressen. Framförallt tycker jag det är extra roligt att hitta och investera i nya strategier och aktier. Under åren har det gått bra, men jag samtidigt att avkastningen hade varit bättre vissa år om jag hade valt en indexfond. Men det positiva är att jag har lärt mig mycket under resan.

Min investeringsresa har dock resulterat i att jag har hittat några olika nyckeltal som jag har satt samman till investeringsstrategier som passar min riskbenägenhet och tidshorisont.

Mina aktieportföljer

Jag har valt att investera i aktier i fyra olika aktierportföljer:

Sverigeportföljen

I Sverigeportföljen investerar jag i stabila svenska bolag. Portföljens fokus är en blandning mellan tillväxt- samt utdelningsaktier. Jag försöker också sprida mina investeringar mellan olika branscher för att ytterligare öka på riskspridningen i portföljen. Till aktieportföljen >

Globalportföljen

I Globalportföljen investerar jag i stabila utländska bolag. Idag består portföljen dock av endast amerikanska aktier. Portföljens primära fokus är stabila tillväxtaktier. Till aktieportföljen >

Utdelningsportföljen

I Utdelningsportföljen investerar jag i utdelningsaktier. I portföljen har premierar jag primärt utdelningstrend. Därtill är det viktigt för mig att aktierna uppfyller vissa kriterier, såsom stabila vinster och positivt kassaflöde. Jag undviker att investera i förhoppningsbolag som ännu inte gör vinst eller har ett positivt kassaflöde då jag oftast har svårt att avgöra om deras framtida potential att nå dit. Till aktieportföljen >

Uppdatering kring mina aktieportföljer

Jag kommer löpande att uppdatera innehaven i aktieportföljerna, portföljernas utveckling samt vilka investeringar jag väljer att göra. Målet är att inspirera dig i din investeringsresa samt att vi tillsammans kan hjälpa varandra att bli bättre investerare.

Du får gärna kommentera på sidan om du har några frågor kring mina aktieportföljer!

Obs detta är ingen rekommendation. Gör alltid din egen analys innan du investerar i aktier!